Videospeler inladen...

Bewoners Vlaamse kunststeden zien toeristen nog altijd graag komen, ze zijn wel alerter voor leefbaarheid

Driekwart van de inwoners van de Vlaamse kunststeden Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen en Leuven ziet toeristen nog altijd graag naar hun stad komen. Dat blijkt uit het tweede grootschalige onderzoek waarbij 5.788 stedelingen werden ondervraagd. In 2017 waren dat er evenveel. 1 op de 6 bewoners ondervindt wel overlast van het toerisme. Dat is iets meer dan in 2017 , toen zei 1 op de 8 bewoners dat hij overlast ondervond.

De Vlaamse kunststeden Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen en Leuven zijn erg populair bij binnen- en buitenlandse bezoekers. Met ruim 1,250 miljoen bezoekers in 2018 spant Brugge de kroon, Antwerpen volgt met 1,88 miljoen en in Gent kwamen er 625.340 toeristen op bezoek, in Leuven 307.600 en in Mechelen 164.150. In Heel Vlaanderen en het Brussels Gewest kwamen er in totaal ruim 14 miljoen toeristen langs.

Dankzij het toerisme geraken mensen verbonden met elkaar en met de plekken die ze bezoeken en hebben ze vaak een positieve (economische) impact op de bestemming.

Maar de toestroom van zoveel toeristen kan de leefbaarheid van een stad ook onder druk zetten. Daarom organiseerden de vijf diensten voor toerisme van de Vlaamse kunststeden en Toerisme Vlaanderen voor de tweede keer een grootschalig bewonersonderzoek.

Lees verder onder de grafiek.

Ondanks het feit dat het aantal toeristen jaar na jaar is toegenomen, blijven de bewoners het toerisme in hun stad steunen.

Stef Gits, Toerisme Vlaanderen

Uit de studie blijkt dat de inwoners van de Vlaamse kunststeden positief  tot zeer positief staan ten opzichte van het toerisme in hun stad, net zoals in 2017. Precies driekwart van de bewoners is het toerisme in de eigen stad zeer genegen. Dit is onveranderd ten opzichte van 2017. Slechts een klein percentage inwoners (6 procent) steunt toerisme in hun stad niet, net zoals in 2017.

Bijna 70 procent van de bewoners vindt dat dat de voordelen van toerisme ruimschoots opwegen tegen de nadelen. Het overgrote deel van de bewoners (84 procent) vindt dat hun stad een toeristische bestemming moet blijven, een lichte daling ten opzichte van 2017 (87 procent). 

Ten opzichte van 2017 vinden ook meer inwoners dat hun stad mooier is geworden dankzij toerisme (van 63 procent naar 70 procent). 

Stef Gits van Toerisme Vlaanderen is zeer tevreden met dit resultaat. "Ondanks het feit dat het aantal toeristen jaar na jaar is toegenomen , blijven de bewoners het toerisme in hun stad steunen", zegt Gits. "Voor Toerisme Vlaanderen is dat zeer belangrijk. Dat betekent ook dat we gelukkig nog heel ver af zijn van toestanden zoals in Barcelona of Venetië, waar bewoners zich tegen het toerisme keren."

Leefbaarheid

De stadsbewoners kijken tegenwoordig kritischer naar de impact van toerisme op de levenskwaliteit in hun stad. 1 op de 6 inwoners ervaart overlast door toerisme (1 op de 8 in 2017) en 27 procent stelt dat de leefbaarheid vermindert door toerisme (19 procent in 2017).

Als er overlast ervaren wordt, is algemene drukte (18 procent) de grootste boosdoener. Achter deze cijfers zitten bovendien belangrijke verschillen tussen de steden onderling.  

Het feit dat de stedelingen graag hebben dat hun stad een toeristische trekpleister blijft, betekent niet dat ze daarom ook méér toeristen willen. Wanneer bewoners nog groei willen, is dat vooral bij de individuele verblijfstoeristen (51 procent nu tegenover 60 procent in 2017), terwijl er bij het groepstoerisme de bewoners liever geen toename zien.   

Je ziet in Brugge een verhoogde aandacht van de bewoners voor de leefbaarheid

Vincent Nijs, onderzoeker

De steun van de bewoners voor het toerisme is in alle Vlaamse kunststeden ongeveer even groot, volgens onderzoeker Vincent Nijs. "Meer dan 70 procent van de inwoners van alle kunststeden is erg fier op hun stad", zegt Nijs. "De verschillen tussen de steden zitten vooral op het vlak van leefbaarheid. Waar in Brugge meer dan de helft van de mensen zeggen dat ze in hun comfort zijn beperkt door de drukte van het toerisme, is dat in kleinere steden als Leuven of Mechelen maar zeer beperkt het geval. Ook in Antwerpen en Gent is er iets meer bezorgdheid over de leefbaarheid."

De bezorgdheid in Brugge is er vooral omdat het aantal bezoekers in Brugge erg hoog ligt en de stad relatief klein is. "Je ziet er een verhoogde aandacht van de bewoners voor de leefbaarheid", zegt Nijs. "Het positieve is dat die aandacht ook is gegeven en de stad hard heeft gewerkt aan een nieuw beleid."

Lees verder onder de grafiek.

Volgens Toerisme Vlaanderen worden de bewoners meer en meer  betrokken bij nieuwe beleidskeuzes en bij de organisatie van het toerisme. Dat heeft tot gevolg dat steeds meer mensen zich ook echt betrokken voelen, dat blijkt uit het onderzoek: 4 op de 10 bewoners vindt dat ze voldoende betrokken worden (in 2017 was dit maar 3 op de 10).

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen