Video player inladen...

Advocaten: "Een pure schande dat drie hardwerkende dokters als gifmoordenaars voor assisen moeten komen"

Op de eerste dag van het assisenproces rond de euthanasie van Tine Nys in april 2010, kwamen vandaag de openbaar aanklager en de advocaten van de artsen en de familie van Tine Nys voor het eerst aan het woord. De advocaten van de artsen haalden zwaar uit naar de openbaar aanklager, die besliste om de artsen te vervolgen voor het hof van assisen. "Deze hardwerkende dokters die dagelijks mensen helpen, verzorgen en genezen en het allerbeste voorhadden met Tine, horen niet thuis op de slechtste bank waarop iemand kan terechtkomen, namelijk de beklaagdenbank in een assisenhof. Dat is iets voor kindermoordenaars, serieverkrachters en psychopaten."

Zoals het hoort bij de start van een assisenproces, kwam als eerste de openbaar aanklager aan het woord. Advocaat-generaal Francis Clarysse vertelde de volksjury waarom hij de drie artsen beschuldigt van vergiftiging. "De wettelijke voorwaarden voor euthanasie bij psychisch lijden waren niet vervuld", aldus Clarysse.

Hij had het bijvoorbeeld over het feit dat de twee adviserende artsen niet onafhankelijk waren van Nys, wat de wet nochtans voorschrijft. "De tweede arts was de huisarts bij wie Nys al 12 jaar in behandeling was en de derde arts, de psychiater, had haar ook medicatie voorgeschreven en was dus ook een behandelend arts."

De advocaat-generaal had het ook over het registratie­document dat zeer slordig was opgesteld en veel te laat was ingediend bij de evaluatiecommissie, over het feit dat Tine volgens hem niet ongeneeslijk ziek was, over de amateuristische manier waarop de arts tewerk was gegaan én over zijn strafblad.

Advocaten halen uit naar parket, katholieken én familie

Vervolgens was het de beurt aan Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Joris Van Hove, de arts die de euthanasie had uitgevoerd. "Dat deze zeer empathische arts die door patiënten en collega's een modeldokter wordt genoemd het etiket van moordenaar krijgt, is al een zeer zware straf. Het is een immens onrecht dat mijn cliënt is aangedaan, een pure schande."

Van Steenbrugge benadrukte ook verschillende keren dat hij niet begrijpt waarom deze zaak voor het assisenhof komt en haalde zwaar uit naar het parket. "In 2016 oordeelde de procureur van Dendermonde dat er geen vuiltje aan de lucht was. En in 2017 veranderde het openbaar ministerie plots zijn standpunt. Wat is de reden van deze geheimzinnige move, van deze nooit eerder geziene bocht?"

"Uit goede bron werd vernomen dat hoogste autoriteiten binnen de Katholieke Kerk dit proces hebben beïnvloed en gestuurd. Men heeft de euthanasie van Tine Nys misbruikt om dokters af te schrikken die in de toekomst nog euthanasie zouden willen toepassen op basis van psychisch lijden. Het openbaar ministerie had beter moeten weten en zou beschaamd moeten zijn. "

Katholieken hebben de euthanasie van Tine Nys misbruikt om dokters af te schrikken die in de toekomst nog euthanasie zouden willen toepassen op basis van psychisch lijden.

Walter Van Steenbrugge, advocaat van de arts die de euthanasie heeft uitgevoerd

"Zolang dat de openbaar aanklager mij niet uitlegt waarom deze bocht van 180 graden werd genomen, zeg ik mijn vertrouwen in het openbaar ministerie in deze zaak volledig op", aldus Van Steenbrugge. Volgens de advocaat heeft de Katholieke Kerk nu al de buit binnen gehaald. "Door de enorme media-aandacht zijn vele artsen door dit afschrikwekkend en onnodig proces nu al niet meer bereid om mensen, ondanks hun uitdrukkelijke wens en hun ondraaglijk psychisch lijden, uit hun helse pijnen te verlossen."

Ook Jef Vermassen, de advocaat van Lieve Thienpont, de adviserend psychiater, haalde zwaar uit naar de beslissing om de artsen te laten vervolgen voor assisen. "Tine had uitdrukkelijk en herhaaldelijk gevraagd aan haar familie dat zij de artsen die haar geholpen hadden, niet zouden lastigvallen. Ze zou zich omdraaien in haar graf als ze zou weten dat ze nu als gifmoordenaars worden beschuldigd."

Tine zou zich omdraaien in haar graf als ze zou weten dat de artsen als gifmoordenaars worden beschuldigd.

Jef Vermassen, advocaat van de adviserend psychiater

De advocaten wezen ook naar de familie van Tine Nys. Volgens hen komt ze uit een gezin vol problemen, agressie en alcohol. "Waar waren de ouders en de familie van Tine, toen zij in diepe problemen zat en hun hard nodig had", vroeg Walter Van Steenbrugge zich luidop af.  "Het eigen tekortkomen, het eigen falen en het eigen grote schuldgevoel nu gaan projecteren op de artsen die deden wat Tine zeer nadrukkelijk en volgehouden vroeg, mag nooit een grondslag vormen voor een gerechtelijke vervolging. Op een rechtbank is er geen plaats voor misplaatste afrekeningen."

Advocaten van de familie: "artsen hebben Tine naar de dood geduwd"

Vervolgens kwamen ook Joris Van Cauter en Fernand Keuleneer, de advocaten van de familie van Nys, aan het woord. Volgens hen hebben de artsen haar nooit willen helpen, maar hebben ze haar gewoon naar de dood geleid en geduwd. 

De advocaten hadden het onder meer over een boek over euthanasie dat Lieve Thienpont, de adviserend psychiater, aan het maken was. Het levenseinde van Nys zou in dat boek uitvoerig aan bod komen. "Dit creëerde voor Tine een situatie waarin zij niet terug kon, wat zeker ook de vraag doet rijzen of het verzoek van Tine wel vrijwillig, overwogen en herhaald was, en niet tot stand kwam als gevolg van enige externe druk."

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Video player inladen...

Onze reporter Fatma Taspinar geeft meer uitleg in "Het Journaal":

Video player inladen...