De beschuldigden krijgen het woord, maar wie zijn de 3 dokters die terechtstaan voor vergiftiging?

Op het euthanasieproces in Gent worden vandaag de drie artsen verhoord die terechtstaan. Ze worden ervan beschuldigd dat ze de wet niet hebben nageleefd bij de euthanasie van een jonge vrouw uit Sint-Niklaas en riskeren levenslang.

De belangstelling zal erg groot zijn vandaag in de assisenzaal van het Gentse gerechtsgebouw: de drie beschuldigden krijgen de hele dag de tijd om hun versie van de feiten te geven. De assisenvoorzitter zal hen om beurten ondervragen, en confronteren met elementen uit het dossier. 

Wie zijn de drie beschuldigden?

De drie mensen die terechtstaan, zijn alle drie artsen die op de een of andere manier betrokken waren bij de dood van Tine Nys, in april 2010.

1. De uitvoerende arts

Joris Van Hove, de arts die de euthanasie uitvoerde, is een nu 59-jarige dokter uit Sint-Niklaas. Hij zegt dat Tine Nys hem eind 2009 contacteerde, met de vraag om euthanasie te krijgen. Ze kwam drie keer bij hem op gesprek, en belde hem ook verschillende keren, waarna hij overtuigd was dat ze echt wilde sterven. De man raadpleegde de twee andere artsen, en voerde uiteindelijk de euthanasie uit, op 27 april 2010.

Volgens de familie van Tine Nys, en volgens de aanklager, heeft de dokter niet zorgvuldig gehandeld. Er is veel onduidelijkheid of hij wel de juiste procedure heeft gevolgd. Zo had hij twee onafhankelijke artsen moeten raadplegen, terwijl één van de geraadpleegde dokters de huisarts van Tine was. De drie artsen kwamen nooit samen om de zaak te bespreken, wat nochtans verplicht is. Ook diende hij het dossier over de euthanasie pas enkele maanden later in bij de evaluatiecommissie, terwijl dat normaal binnen vier dagen moet gebeuren. De familie Nys verwijt de man ook dat de hele procedure erg snel is verlopen, en dat hij de euthanasie amateuristisch heeft uitgevoerd. Volgens haar familie was Tine niet ongeneeslijk ziek, en waren er nog andere opties.

De dokter wordt door verschillende patiënten omschreven als een bekwame, vriendelijke en erg gevoelige huisarts. Maar ook als iemand die niet goed is in administratie. De man kwam al eerder met het gerecht in aanraking: voor dronken rijden, voor aanranding, voor dreigen met een wapen en voor valsheid in geschrifte. Hij wordt verdedigd door advocaten Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche.

2. De vroegere huisarts

De tweede beschuldigde is de vroegere huisarts van Tine Nys. Hij gaf een positief advies over de euthanasie. De 58-jarige huisarts uit Sint-Niklaas wordt door verschillende getuigen genoemd als een tegenstander van euthanasie. 

De dokter had het dan ook moeilijk met Tines vraag om te sterven, maar nadat hij alle psychiatrische verslagen had gezien, had hij geen medische bezwaren meer tegen haar euthanasie. Op de dag waarop Tine zou sterven, belde ze hem 's middags met de vraag om een attest te schrijven, dat 's avonds, kort voor de euthanasie, door de eerste dokter werd afgehaald. De man zegt dat hij geen ervaring met de euthanasiewetgeving heeft, en dus ook niet wist op welke manier het attest zou worden gebruikt.

De man wordt door zijn patiënten omschreven als een heel toegewijde huisarts, die heel hard werkt. Hij heeft een blanco strafblad. De dokter wordt verdedigd door Frédéric Thiebaut.

3. De psychiater

Ten slotte staat ook psychiater Lieve Thienpont terecht. Als voorzitster van de vzw Vonkel is ze een autoriteit in euthanasiedossiers. Vonkel is een vereniging waarbij mensen terechtkunnen met vragen over euthanasie. Ook Tine Nys maakte er een afspraak. Dokter Thienpont sprak verschillende keren met haar, en stelde verschillende psychische problemen vast. Ze leverde een positief advies af voor de euthanasie. Maar aangezien ze Tine een voorschrift heeft gegeven voor kalmeermiddelen, kan ze beschouwd worden als behandelende arts en dus niet als onafhankelijk.

De psychiater wordt verdedigd door Jef Vermassen.

Meest gelezen