Akker- en weidevogels bedreigd in Limburg: "Nog maar één broedpaar van grutto kunnen spotten"

Het aantal akker- en weidevogels in Limburg blijft jaar na jaar achteruitgaan. Dat blijkt uit tellingen van de vogelwerkgroep van Likona, de Limburgse Koepel voor Natuurstudie. Soorten als de grauwe gors, kievit en de grutto zijn zo goed als uitgestorven in de provincie. Ook de nachtegaal is nog nauwelijks gespot.

"De grutto is toch altijd een symboolsoort geweest in de Kempen, maar we zijn hem aan het verliezen", zegt Jan Gabriëls van Likona. "Vroeger deed de grutto het nog goed in Siberië, het brongebied van de Dommel. Maar ook daar worden nog altijd permanente graslanden omgeploegd om raaigras of maïs te kunnen inzaaien. De vogelnesten worden dan gewoon omgeploegd. We hebben er in 2019 maar één broedkoppel meer gevonden. Dus binnen nu en vijf jaar zijn we de grutto daar ook kwijt." 

Impact droogte

We hebben twee droge zomers achter de rug in Limburg, daardoor zijn er ook een pak minder jonge watervogels geboren. Met de watersnip en de scholekster gaat het wel beter. En er is nog positief nieuws, zo zijn er opvallend meer buizerds en torenvalken. "En ook de oehoe, een zeer grote uilensoort, is erop vooruit gegaan. En door nestkasten te hangen is ook de steenuil in Noord-Limburg aan een opmars bezig."

Limburgs volkslied

De trots van Limburg, de nachtegaal, is gedoemd om te verdwijnen, gaat Gabriëls verder. "In het verleden telden we daar gemakkelijk 1.000 broedparen van in Limburg, nu nog maar enkele tientallen. Ik denk dat we ons moeten afvragen of we de tekst van ons Limburgs volkslied niet beter zouden aanpassen."


 

Meest gelezen