Video player inladen...

Dreigt politisering van de VRT? "Raad van bestuur zal politieke onafhankelijkheid moeten garanderen"

Volgens Eric Van Rompuy (CD&V), voormalig Vlaams minister van Media, is de politieke onafhankelijkheid van de VRT niet meteen in gevaar. "Maar de openbare omroep maakt momenteel wel een moeilijke periode door", zegt hij in "De afspraak" op Canvas. "Het zal aan de nieuwe raad van bestuur zijn om ervoor te zorgen dat de politieke onafhankelijkheid te allen tijde wordt gegarandeerd."

Het was een woelige dag voor de openbare omroep VRT vandaag. CEO Paul Lembrechts is opzij geschoven door de Vlaamse regering. Aanleiding: een intussen al wekenlang durend conflict binnen de top van de VRT. Lembrechts had het ontslag van zijn nummer twee, directeur media en productie Peter Claes, gevraagd wegens een vertrouwensbreuk. Ook de rest van de directie schaarde zich achter die vraag. Maar de raad van bestuur, onder leiding van Luc Van den Brande, weigerde Claes te ontslaan. 

Een intern conflict dus dat uiteindelijk heeft geleid tot het ontslag van Lembrechts zelf, niet van Peter Claes. Sommigen zien in het ontslag van de VRT-CEO door de Vlaamse regering een poging tot politieke inmenging in de openbare omroep. Is die vrees voor politisering terecht? Een vraag voor CD&V-politicus Eric Van Rompuy. Van Rompuy was midden jaren 90 Vlaams minister van Media. Onder zijn impuls werd de werking van de openbare omroep gemoderniseerd en gedepolitiseerd.

"Het zijn de gedelegeerd bestuurder en het directiecomité die beslissen over de programmatie. Niet de raad van bestuur. En zeker niet de politiek, want als je de politici laat doen, dan gaan ze zelf bepalen wie in "De afspraak" zit en welke programma's er komen", legt Van Rompuy het principe uit.

"De VRT is een openbare omroep, geen staatsomroep"

Binnenkort komt de nieuwe raad van bestuur van de VRT, die politiek is samengesteld, voor het eerst samen. "En die nieuwe raad van bestuur zal zich echt moeten houden aan wat in het decreet staat, namelijk dat de politieke onafhankelijkheid van de openbare omroep in alle omstandigheden wordt gegarandeerd", stelt Eric Van Rompuy.

De CD&V'er verwijst onder meer naar de Vlaamse regeerverklaring van de nieuwe Vlaamse regering. "Daarin legt de N-VA voor een stuk de Vlaamse canon op aan de VRT. Je hebt ook de cultuurdiscussie met Jan Jambon (Vlaams minister van Cultuur, red) waar een soort Kulturkampf naar voren wordt geschoven omdat er een linkse en rechtse cultuur zou bestaan. Het gevaar is dat in een gepolitiseerde raad van bestuur dat soort ideeën naar voren worden gebracht. Het creëert een sfeer."

"Nationalisten zijn etatisten", gaat Van Rompuy verder. "Die spreken altijd van een staatsomroep. Maar de VRT is geen staatsomroep, wel een openbare omroep. Daar moeten het pluralisme, de diversiteit en de onafhankelijkheid van de redacties gegarandeerd zijn."

Volgens Eric Van Rompuy is dat momenteel niet in gevaar, zijn de redacties van de VRT onafhankelijk genoeg, is de openbare omroep niet in crisis en zijn er "de jongste jaren heel weinig tekens dat de politiek echt greep kreeg". Wel maakt de openbare omroep momenteel een moeilijke periode door, besluit Van Rompuy. 

Bekijk de tussenkomst van Eric Van Rompuy in "De afspraak" op Canvas: 

Video player inladen...

Meest gelezen