In Duinkerke leren ze al Nederlands in de kleuterklas: "Na enkele maanden hebben ze al heel wat opgepikt"

Net over de grens in Frankrijk zijn er alleen nog maar oudere mensen die wat "Vlemsch" spreken. Maar in Duinkerke loopt er een experiment om in een kleuterschool Franse kindjes van amper drie jaar al Nederlands te leren. "Na vijf maanden hebben onze kleuters al heel wat Nederlands opgepikt", zeggen de leerkrachten van de Ecole Maternelle Alain Savary.

leerkracht, voorlezen

"We geven de kinderen twee dagen les in het Nederlands: op maandag en dinsdag", zegt de Franse kleuterjuffrouw Déborah Dequidt. Ze laat de kinderen de kleuren in het Nederlands zeggen en ze leest voor uit "Vos en Haas".

leerkracht, klas, kleuters

De Belgische Vinciane Lecocq is onderwijsassistente in de klas. "We zijn in september vorig jaar begonnen. De kleuters hebben grote vorderingen gemaakt in het Nederlands. Ze kennen liedjes en gedichten. Maar er zijn ook de rituelen die ze vele keren per dag horen. Ze begrijpen wat ze moeten doen als ik bijvoorbeeld zeg dat ze per twee in een rij moeten lopen."

Meer kans op job later

"Vele ouders van de kinderen uit Duinkerke werken in België. En daarom beseffen ze hoe belangrijk het is dat hun kinderen ook Nederlands kennen. Ze zullen later meer kans hebben om een job te vinden. Er komen ook meer en meer Nederlandstalige toeristen naar Frankrijk."

leerkracht, kinderen, klas

Muriël Boucherie uit Nederland werkt als taalassistente in de tweetalige kleuterklas. "De kleuters bootsen de klanken van het Nederlands na zonder goed te beseffen dat het woorden zijn. Het is een ideale leeftijd om een andere taal dan de moedertaal te leren. Ze merken niet eens dat er grote verschillen zijn tussen Nederlands en Frans."

Evaluatie

Het project om Nederlands te geven aan kleuters is een initiatief van het stadsbestuur van Duinkerke, in samenwerking met enkele andere instanties. Muriël Boucherie: "Het is een experiment voor drie jaar. Deze kinderen zullen volgend schooljaar ook nog Nederlands leren in de tweede kleuterklas. En dan zal er ook een nieuwe lichting beginnen in de eerste kleuterklas. Over drie jaar volgt er een evaluatie. Dan zal moeten blijken of het project blijft bestaan."

Meest gelezen