Video player inladen...

25 everzwijnen afgeschoten in Meerdaalwoud en Dijlevallei: "Nog lang niet voldoende"

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid organiseerde de voorbije dagen samen met jagers, landbouwers, de beheerders van de Doode Bemde en heel wat vrijwilligers de eerste stille drukjachten van 2020 op everzwijnen. In totaal werden 25 everzwijnen geschoten, maar dat is nog lang niet voldoende.

Om de everzwijnenpopulatie te stabiliseren moeten er dit jaar nog minstens 80 everzwijnen afgeschoten worden. En daarom zijn er deze winter nog twee jachtactiviteiten gepland.

Tussen 1958 en 2008 werden er in Vlaams-Brabant geen everzwijnen waargenomen. Vanaf 2016 werden de eerste biggen gezien in het Meerdaalwoud. Door de zachte winters, het ontbreken van natuurlijke vijanden en voldoende voedsel zoals maïs en eikels, nam de populatie snel toe ten zuiden van Leuven maar ook in de rest van Vlaanderen.

Te grote populatie

Zo'n grote populatie zorgt voor heel wat problemen. Er zijn gewoon te veel everzwijnen, zegt Marie-Laure Vanwanseele van Natuur en Bos. "Als we de everzwijnenpopulatie onbeheerd zouden laten, zouden er zoveel everzwijnen zijn dat het gevaarlijk zou worden in het verkeer, dat we heel veel schade zouden hebben aan de natuur, aan de bosgebieden, landbouwgewassen en privétuinen."

Naar alle waarschijnlijkheid zullen er de volgende jaren telkens minstens een 6-tal drukjachten in de periode december -februari moeten worden georganiseerd.

Bekijk hier de reportage van "Het Journaal":

Video player inladen...

Meest gelezen