Video player inladen...

Oppositie na ontslag VRT-topman Paul Lembrechts: "Moeilijk te geloven dat besparingen geen rol spelen"

Verschillende oppositie­partijen hebben vragen over de beslissing van de Vlaamse regering om de CEO van de VRT Paul Lembrechts te ontslaan. Volgens hen speelt het mee dat Lembrechts "kritisch was over de besparingen" die de regering oplegt aan de openbare omroep. Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) verdedigde dat zijn beslissing daarvan losstaat. Volgens Dalle is het ontslag er enkel gekomen omdat Lembrechts een intern conflict aan de VRT-top niet opgelost kreeg.

"Politisering", "een verrottingsstrategie", "kortwieken" en "doodknijpen". De oppositie heeft geeft geen goed woord over voor de manier waarop de Vlaamse regering ingreep bij de openbare omroep, door de bestuurder Paul Lembrechts te ontslaan. Dat bleek uit een vurig debat in het Vlaams Parlement vanmiddag. 

Besparingen

Volgens oppositiepartijen Groen, SP.A en PVDA ligt er een "agenda" aan de basis van het ontslag. Ze linken de beslissing aan de besparingen die de Vlaamse regering oplegt aan de VRT. 

Volgens Groen is het "moeilijk te geloven" dat het "verzet van Lembrechts tegen die geplande besparingen en beknottingen bij de VRT" niet meespeelde bij zijn ontslag.

De partij schuwt daarbij vergelijking met de cultuursector niet: "Deze Vlaamse regering knijpt jonge en kritische kunstenaars, onafhankelijke journalisten en de VRT langzaam dood door ze op droog zaad te zetten", vindt Elisabeth Meuleman (Groen). 

SP.A-parlementslid Katia Segers spreekt van een "verrottingsstrategie" met het doel om steeds meer taken van de omroep te "privatiseren".  Fractieleider van de uiterst linkse PVDA Jos D'Haese stelt het onomzichtiger: "De VRT wordt omgevormd van een sterke openbare omroep naar een gekortwiekte staatszender." 

Spook van oude cultuur

Het is net de oppositie die de inhoudelijke positie van de VRT daarmee "politiseert", gaf de regering daarop als antwoord. CD&V, N-VA en Open VLD maken zich sterk dat het "intern conflict" de enige reden was voor het ontslag. Ze zwaaien daarbij met het Mediadecreet dat de onafhankelijkheid van de VRT moet garanderen. 

Het was bovendien niet mogelijk om directielid Peter Claes te ontslaan. Die beslissing ligt enkel en alleen bij de raad van bestuur, verduidelijkte Dalle. Hij pingpongde de beschuldiging van politieke inmenging daarop terug naar de oppositie: "Als het gaat over het directiecollege en de werking van de raad van bestuur, ben ik niet bevoegd. U schijnt terug te willen gaan naar de politisering van de 20e eeuw." 

Volgens Wilfried Vandaele (N-VA) zijn de beschuldigingen van politieke inmenging uit de lucht gegrepen. "De VRT is autonoom en het kan nooit een goed idee zijn als de politiek zich inlaat met bijvoorbeeld inhoud, programmering en verslaggeving."

Ontslagvergoeding

Een opvallende plaats in het debat was er voor oppositiepartij Vlaams Belang. Zij feliciteerden de minister met zijn beslissing. De partij vindt het "logisch" dat Lembrechts werd ontslagen toen het conflict met de raad van bestuur niet kon worden opgelost.

De uiterst rechtse partij suggereert dat Lembrechts zelf op het ontslag "aanstuurde rekening houdende met de ontslagvergoeding" en vraagt om meer aan bod te komen in nieuws- en andere programma's.

Tijdens het debat verduidelijkte de minister dat de ontslagvergoeding zes maanden van het loon van Lembrechts zal bedragen. Afgaand op het loon van de CEO in het jaarverslag van 2018 komt dat op 129.000 euro. 

Rapport

Er werden ook heel wat vragen gesteld bij het rapport van de bemiddelaar Fabiaan Van Vrekhem. Die bemiddelaar werd op 30 december aangesteld om een uitweg uit het conflict te zoeken, maar moest vorige week woensdag vaststellen dat zo'n oplossing onmogelijk was.

Hij kwam tot die conclusie na overleg met verschillende betrokkenen, en gaf zijn rapport daarna aan de voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande. 

Minister Dalle moest vanmorgen al toegeven dat hij dat rapport niet onder ogen kreeg toen hij de beslissing nam om Lembrechts te ontslaan. Hij werd woensdagavond wel mondeling op de hoogte gebracht van de conclusie uit het rapport, door Luc Van den Brande. "Die conclusie was de aanleiding om beslissingen te nemen", zegt de minister. 

Voor de rest noemt Dalle het rapport "irrelevant", en hij heeft het dan ook niet opgevraagd. Volgens de mediaminister zou het zelfs "niet kies" zijn om het rapport bekend te maken, omdat er veel persoonlijke details in staan. De oppositie vroeg om het rapport vertrouwelijk beschikbaar te stellen. 

Rol Luc Van den Brande

Dat de beslissing van de Vlaamse regering afhing van een conclusie op basis van een rapport dat de minister niet heeft gelezen, en van een mondelinge toelichting door Van den Brande, doet de wenkbrauwen bij de oppositie fronsen. "Wie is er de minister van Media?", vroeg Katia Segers (SP.A).

"Het is geen geheim dat het tussen Lembrechts en Van den Brande niet botert", weet Groen. "Van den Brande wierp zich steeds meer op als CEO, en gaf Lembrechts amper manoeuvreerruimte." SP.A stelde de vraag of Van den Brande wel kan aanblijven. 

Luc Van den Brande

De vakbonden van de VRT stellen vandaag: "Dat Van den Brande achter Peter Claes staat is intussen alom geweten." Zij spreken van een "doofpotoperatie", en een "vertrouwensbreuk tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en het personeel".

Volgende week maandag wordt gestaakt bij de VRT. Hier kan u lezen hoe u die actie zal merken op televisie, radio en op deze website. 

Bekijk hier het verslag over het debat in het Vlaams Parlement:

Video player inladen...

Wetstraatjournalist Bart Verhulst geeft meer uitleg in "Het Journaal":

Video player inladen...

Bekijk hier meer reacties in "Terzake":

Video player inladen...

Meest gelezen