751 meldingen van seksueel misbruik bij Jehova's getuigen in Nederland: "Slachtoffers voelen zich onvoldoende erkend"

Jehova’s getuigen hebben een ernstig probleem wat betreft seksueel misbruik. Dat besluit het rapport dat de Universiteit Utrecht vandaag naar buiten brengt na een jaar lang onderzoek. Er kwamen maar liefst 751 meldingen van seksueel misbruik binnen.

De Universiteit van Utrecht voerde een jaar lang een onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen in Nederland. Dat kwam er op vraag van de Tweede Kamer (vergelijkbaar met de Kamer bij ons) naar aanleiding van onthullingen over seksueel misbruik binnen de gemeenschap. 

In het 145 pagina's tellend verslag concluderen de onderzoekers "dat slachtoffers zich onvoldoende erkend en ondersteund voelen". Het rapport is niet mild voor de manier waarop de organisatie omgaat met seksueel misbruik binnen zijn gemeenschap.

751 meldingen

In totaal deelden 751 mensen hun verhaal over seksueel misbruik. Daarvan getuigden 292 mensen over het misbruik dat hen overkomen was, 459 deelnemers maakten melding van misbruik van iemand in hun omgeving. Het misbruik vond vaak binnen het gezin plaats (in 34 procent van de gemelde gevallen). Daarnaast waren de daders regelmatig geloofsgenoten of familieleden.

Drie kwart van de slachtoffers vindt dat ze door de organisatie onvoldoende geholpen zijn.  De gesloten cultuur van de gemeenschap draagt ertoe bij dat slachtoffers geen melding durven doen bij de autoriteiten.

Men voelt zich onvoldoende gehoord, genegeerd of zelfs gestigmatiseerd en geïsoleerd.

Rapport Universiteit Utrecht

Secundaire victimisatie

De manier waarop de organisatie omgaat met meldingen van seksueel misbruik leidt tot secundaire victimisatie. Dat wil zeggen: "het proces van afhandeling leidt tot (het gevoel van) hernieuwd slachtofferschap. Men voelt zich onvoldoende gehoord, genegeerd of zelfs gestigmatiseerd en geïsoleerd. De kenmerken van de Jehova’s gemeenschap, zoals de sterke (mannelijke) hiërarchie, de geslotenheid van de gemeenschap en de strikte seksuele moraal dragen bij aan de pijnlijke ervaring van de slachtoffers".

Volgens het rapport zijn de stappen die de laatste tien jaar gezet zijn door de organisatie i.v.m. de behandeling van seksueel misbruik binnen zijn gemeenschap niet voldoende. De regels die nu gevolgd worden zijn vooral gericht op de bescherming van de gemeenschap en niet het slachtoffer besluit het rapport.

Intern meldpunt

De organisatie wordt geadviseerd nog nadrukkelijker zorg te dragen voor de ondersteuning en erkenning van de slachtoffers. De onderzoekers adviseren ook om een intern meldpunt op te richten voor slachtoffers, waarvan jaarlijks verslag moet worden gedaan.

De Jehova's getuigen probeerden de publicatie van het onderzoeksrapport op het laatste moment nog tegen te houden door in kort geding naar de rechter te stappen. Dat werd vandaag definitief vernietigd. Het rapport mag wel degelijk gepubliceerd worden.

Misbruik in België

Ook in België is er een probleem met seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen. Dat bleek uit een reportage van ons onderzoeksmagazine Pano vorig jaar. In de reportage werd bloot gelegd hoe de top van de Jehova's getuigen al jarenlang seksueel misbruik toedekt via een intern rechtssysteem en hoe de organisatie op de hoogte is van daders maar niet naar de politie stapt. Het Federaal Parket is momenteel bezig met een gerechtelijk onderzoek en wil daar voorlopig niet over communiceren.

In België werd er ook een meldpunt opgericht voor slachtoffers. Reclaimed Voices België kreeg tot nu toe melding van 100 slachtoffers van seksueel misbruik.

Reclaimed Voices kan worden gecontacteerd via hun website, waar u een nummer en mailadres terugvindt. Nood aan een gesprek? Dan kan u terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106

Meest gelezen