Dankzij hulp "Ninoofse Zwerfvuil­jagers" zijn al 12 sluikstorters geïdentificeerd

In Ninove zijn twaalf sluikstorters geïdentificeerd. Niet alleen door de stadsdiensten, maar ook dankzij de actiegroep de "Ninoofse Zwerfvuiljagers". Zij organiseren maandelijks een grote actie, waarbij ze in groep door Ninove wandelen en afval oprapen. "We rapen enkel losliggend afval op, de volledige zakken melden we aan de bevoegde instanties", legt oprichter Kris De Wit uit. "GAS-vaststellers kunnen dan de zak doorzoeken en ook eventuele camerabeelden bekijken."

De "Ninoofse Zwerfvuiljagers" zijn een groep naarstige Ninovieters die de stad proper willen houden. Dankzij hun hulp konden 12 sluikstorters geïdentificeerd worden.

Opruimen in groep

Niet alleen de stadsdiensten zetten zich in tegen zwerfvuil in Ninove, maar ook de inwoners blijven niet bij de pakken zitten. "Ik ben drie jaar geleden alleen begonnen, ondertussen zijn we al met meer dan honderd mensen. Maandelijks ruimen we een plaats in Ninove op. Maar zelf kijken we ook steeds in onze eigen buurt of er afval te rapen valt", zegt oprichter Kris De Wit. "De groep blijft maar groeien, dus wij doen lustig voort! We hebben onlangs onze 2.000ste zak afval gevuld.

Afval opruimen en melden

De "Ninoofse Zwerfvuiljagers" controleren de stad op sluikstort. "Losliggend afval nemen we mee. Als we zakken sluikstort zien liggen, nemen we er een foto van en geven we dat door aan de bevoegde diensten. We trekken de zakken zeker niet open, daarvoor zijn we niet bevoegd. We sturen de foto's door naar de GAS-vaststellers, zij mogen de zakken wel doorzoeken of kunnen camerabeelden bekijken.

Volgens Kris doen de zwerfvuiljagers niet speciaals: "Wij doen gewoon wat elke mens zou moeten doen. Iedereen die iets ziet liggen zou dat moeten melden. Dat doen we voor een beter en mooier Ninove, we doen het voor ieder van ons." Ook stad Ninove is tevreden met de actie's van de zwerfvuiljagers. Burgemeester Tania De Jonghe (Open VLD) wil nog meer inzetten op het zwerfvuilbeleid en wil alle gemeenschapswachten opleiden tot GAS-vaststellers.

Vorige maand hielden de "Ninoofse Zwerfvuiljagers" een speciale actie. Toen hingen ze het afval in de boom.

Meest gelezen