Leidt de opwarming van de aarde ertoe dat we geen dure gascentrales meer nodig hebben? 

De ondersteuning van nieuwe gascentrales - bedoeld om de kernuitstap op te vangen - zou de overheid en dus ook de belastingbetaler tot 13 miljard euro kunnen kosten. Maar volgens een rapport van energieregulator CREG zal de klimaat­opwarming ertoe leiden dat er in de toekomst minder stroomtekorten zijn. En dat er dus ook geen gascentrales meer nodig zijn. 

Gascentrales zijn peperduur, en omdat ze bovendien (naar verwachting) niet economisch rendabel zullen zijn, moeten ze worden gesubsidieerd.

Energieminister Marie-Christine Marghem spreekt over 5 miljard over 15 jaar, of 15 euro per gezin. Energieregulator CREG gaat een stap verder en heeft het over negen miljard. Andere goedgeplaatste bronnen spreken zelfs over 13 miljard. Of omgerekend: tachtig tot honderd euro per gezin, vijftien jaar aan een stuk. 

Toch zijn gascentrales nodig, denkt de overheid, ook al zijn ze vervuilender dan windturbines of zonnepanelen. Als de kerncentrales sluiten, moet er op de kortere termijn een alternatief komen en dat moeten dan die gascentrales worden.

Maar is dat wel nodig? Energieregulator CREG zegt in een nieuw rapport dat we die gascentrales misschien niet nodig zullen hebben. De winters zijn warmer geworden en er is dus minder stroom nodig. Ook al omdat bij eerdere berekeningen van de behoeften door netwerkbeheerder Elia strenge winters uit de jaren tachtig zijn meegeteld. 

"Temperatuur in België steeg al met twee graden gemiddeld"

Klimaatwetenschapper Wim Thiery van de VUB, die de CREG hielp met de cijfers, pleit ervoor om de recentste gegevens te gebruiken in de berekeningen en niet die van de jaren tachtig.

"Het CREG-rapport stelt eigenlijk vast", zegt hij, "dat de opwarming van de aarde niet is meegenomen in die berekening van de bevoorradingszekerheid." Terwijl stroomverbruik toch nauw samenhangt met de temperatuur. "Hoe kouder het wordt, hoe meer elektriciteit we verbruiken. En in België is het klimaat al met twee graden opgewarmd, tijdens koude periodes zelfs met drie, en daar komt elk decennium een halve graad bij. Dat zorgt voor een daling van de kans op koudegolven." (zie ook het kadertje onderaan)

Het fenomeen treedt overigens niet alleen op in België, maar ook in de buurlanden. Neem nu Nederland, waar de kans op een Elfstedentocht elk jaar twintig procent was. Nu is dat, door de opwarming van de aarde, nog acht procent. 

In andere landen, meer naar het zuiden, is er overigens een omgekeerd effect waarneembaar. "In landen met een warmer klimaat, waar ook meer airconditioning gebruikt wordt, is er in warme periodes net meer elektriciteit nodig", zegt Thiery.

Grafiek Philippe Huybrechts

Meest gelezen