James Arthur Photography

Euthanasieproces wordt niet stopgezet nadat advocaat familie Tine Nys zich heeft moeten terugtrekken uit het proces

Het assisenproces in Gent, waar drie dokters terechtstaan na de euthanasie op Tine Nys, kan gewoon voortgaan. Vanmorgen werd beslist dat Fernand Keuleneer, de advocaat van de zussen en broer van Tine Nys, niet mocht aanblijven op het assisenproces in Gent. Bij de urenlange ondervraging van expert Wim Distelmans gisteren bleek immers dat Keuleneer zélf in de euthanasiecommissie zat die de euthanasie van Tine Nys nadien evalueerde en goedkeurde. Joris Van Cauter wordt in zijn plaats advocaat van de zussen en broer van Tine Nys.

Het euthanasieproces eindigde gisteren met een opvallende wending. "Wie zat er eigenlijk allemaal in de euthanasiecommissie?", vroeg advocaat Jef Vermassen, die psychiater Lieve Thienpont verdedigde. "Fernand Keuleneer", antwoordde Wim Distelmans, die toen al urenlang ondervraagd was. 

Het antwoord zorgde voor een schok in de zaal. "Een storm in een glas water", reageerde Keuleneer, die de broer en zussen van Tine Nys verdedigt. "Ik was plaatsvervangend lid, had geen stemrecht en was nog geen advocaat in deze zaak."

Incident krijgt serieus staartje

Maar het incident krijgt nu een serieus staartje. Een advocaat mag immers nooit advocaat zijn in een zaak waar hij zelf op een of andere manier betrokken is. De advocaten van de verdediging hadden gisteren aangekondigd dat ze vandaag vóór het proces naar de stafhouder (die de deontologie van de advocaten in zijn regio controleert) zouden stappen.

Dat gebeurde dan ook vanmorgen, waardoor het proces met vertraging startte. De stafhouder besliste dat meester Keuleneer niet mag aanblijven. "Wat er precies besproken is, is vertrouwelijk. Maar ik heb samen met de stafhouder van Brussel besloten dat meester Keuleneer zich moet terugtrekken op het proces."

 Fernand Keuleneer (links) en Joris Van Cauter (rechts)

Ik heb beslist dat meester Keuleneer zich moet terugtrekken op het proces

Stafhouder

Keuleneer zelf reageerde al kort op de beslissing: "Ik ben ontgoocheld, maar ik respecteer het besluit. Wat niet betekent dat ik het ermee eens ben. Ik denk nog altijd dat er geen deontologisch probleem is, ik denk dat ik verder zou kunnen optreden, ik zie het probleem niet." 

Ik ben ontgoocheld, maar ik respecteer het besluit. Wat niet betekent dat ik het ermee eens ben

Fernand Keuleneer

Wat zijn de gevolgen voor het proces?

Na de verklaring van de stafhouder werd het proces meteen geschorst tot 11 uur. Dat gaf de advocaat van de ouders, Joris Van Cauter, de kans om samen met meester Keuleneer te overleggen met de familie wat er precies moet gebeuren en of hij ook voor de zussen en broer kan optreden. Na zijn overleg verklaarde Van Cauter dat hij inderdaad hun advocaat wordt. 

"Voorzitter, ik heb overleg gepleegd met Sophie, Lotte en Bram die van oordeel zijn dat het in ieders belang belangrijk is dat het proces voortgang kent en dat we zo snel als mogelijk verdergang kennen. In functie daarvan hebben ze mij gevraagd om ook hen te verdedigen."

Ik heb overleg gepleegd met Sophie, Lotte en Bram die van oordeel zijn dat het in ieders belang belangrijk is dat het proces voortgang kent

Joris Van Cauter - advocaat familie Tine Nys

Het was even de vraag of het proces uitgesteld ging worden. Na de tussenkomst van de stafhouder zei de voorzitter van het hof: "Ik tast daarover momenteel nog in het duister." Maar het proces gaat nu dus gewoon voort, met de getuigenissen van de experten. De vraag is wel hoe dit gecapteerd zal worden door de jury.

Bekijk hier het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Onze justitiereporter Fatma Taspinar is bij het proces in Gent. Ze geeft meer uitleg in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen