Gerechtsexperts spreken op euthanasieproces: "Tine Nys mocht euthanasie krijgen, maar procedure niet correct nageleefd"

Op het einde van de vijfde (en zeer bewogen) dag van het euthanasieproces in Gent, hebben de gerechtsdeskundigen hun eindverslag voorgesteld aan de volksjury. Hun bevindingen zijn duidelijk: "de wettelijke voorwaarden voor de euthanasie van Tine Nys wegens psychisch lijden waren wel degelijk vervuld en de drie artsen hebben in deze dus een juiste beslissing genomen: Nys mocht euthanasie krijgen".  De experten botsten tijdens hun onderzoek wel op een aantal procedurele problemen.

De gerechtsdeskundigen (Tom Balthazar, Werner Jacobs en Paul Cosyns) hebben zich, in opdracht van assisenvoorzitter Minnaert, gebogen over het dossier-Nys.  Wat betreft de voorwaarden voor euthanasie wegens psychisch lijden waren ze duidelijk: "die waren vervuld". Tine Nys was volgens de gerechtsdeskundigen wilsbekwaam en ze leed ondraaglijk aan een ongeneeslijke ziekte. 

De gerechtsdeskundigen wezen op de jarenlange lijdensweg van Nys, haar verschillende zelfmoordpogingen met vaak zeer zware gevolgen, haar lange psychiatrische opnames, de jarenlange begeleiding door verschillende experten en het feit dat er tot op het laatste moment geprobeerd werd om haar toch nog voor het leven te doen kiezen. "Tine Nys verkeerde in een medisch uitzichtloze situatie", aldus de experten. 

Wat met de uitvoering?

Over de uitvoering van de euthanasie zelf konden de gerechtsdeskundigen niet veel zeggen. "We waren er niet bij en kunnen ons dus ook alleen maar baseren op wat er gezegd wordt", aldus wetsdokter Werner Jacobs. "Als het klopt wat er gezegd wordt, heeft dat inderdaad geen schoonheidsprijs gewonnen, maar het eigenlijke toedienen van de medicatie is zeer correct verlopen."

Het heeft geen schoonheidsprijs gewonnen, maar het eigenlijk toedienen van de medicatie is zeer correct verlopen

Wetsdokter Werner Jacobs

Professor Tom Balthazar voegde hier nog aan toe: "als het klopt wat de familie zegt, was er inderdaad een probleem met de sereniteit en de emotionele tact.  Dat heeft er misschien toe  bijgedragen dat het moeilijk was om zich te verzoenen met wat er is gebeurd."

Probleem met de onafhankelijkheid van de twee adviserende artsen

Vervolgens hebben de gerechtsdeskundigen zich ook gebogen over de procedure zelf. De experten merkten op dat het dossier te laat werd ingediend bij de euthanasiecommissie en dat er ook een administratieve fout werd gemaakt op het registratiedocument: er werd niet correct geregistreerd wie de behandelende arts was. Op het document werd de naam van de huisarts geschreven, terwijl dit eigenlijk de naam van de arts moest zijn die de euthanasie heeft uitgevoerd.

De experten merkten ook op dat er volgens hen een probleem was met de onafhankelijkheid van de huisarts. De wet schrijft voor dat de twee adviserende artsen onafhankelijk moeten zijn, zowel ten opzichte van de arts die de euthanasie heeft uitgevoerd als ten opzichte van de patiënt.

Volgens de gerechtsdeskundigen kan een huisarts nooit als onafhankelijk arts worden beschouwd. "Tenminste, als je er een klassieke betekenis van "onafhankelijkheid" op nahoudt", aldus Tom Balthazar. Ook psychiater Lieve Thienpont heeft volgens de experten in de loop van de euthanasieprocedure haar onafhankelijkheid verloren, onder meer omdat ze medicatie had voorgeschreven aan Tine Nys.

Volgens de gerechtsdeskundigen was er ook een probleem met het verslag van de huisarts. "Dat was een bijzonder beknopt verslag dat moeilijk aanschouwd kan worden als een analyse van de voorwaarden van de wet."

Distelmans: "helemaal geen probleem met onafhankelijkheid"

Morgen zullen de experten ondervraagd worden door de advocaten. Ook professor Wim Distelmans zal reageren op hun verslag.  Hij had tijdens zijn verhoor gisteren al laten verstaan dat hij die "onafhankelijkheid" anders ziet. "Een arts is onafhankelijk als hij geen familiale of hiërarchische band heeft met de patiënt én als de arts zich afzijdig houdt in de euthanasieprocedure, net omdat die arts de euthanasie zelf niet wil uitvoeren." Distelmans benadrukt dat deze interpretatie van het begrip "onafhankelijkheid" ook is opgenomen in de informatiebrochure  die de euthanasiecommissie verspreidt onder artsen om hen te informeren over de euthanasiewetgeving.

Meest gelezen