Video player inladen...

Strafpleiter Hans Rieder: "Dubbele rol van advocaat Keuleneer in euthanasieproces leidt mogelijk naar Cassatie"

Het feit dat Fernand Keuleneer, de advocaat van de familie Nys,  een dubbele rol speelde in het euthanasieproces, is mogelijk een aanleiding om later naar het Hof van Cassatie te gaan. Dat zegt strafpleiter Hans Rieder in "De afspraak". Ook de verwijzing naar assisen door de kamer van inbeschuldigingstelling kan aanleiding geven tot Cassatie.

"Er is een principe voor advocaten dat ze onafhankelijk moeten zijn. Die onafhankelijkheid komt in het gedrang wanneer men twee hoedanigheden heeft. Meester Keuleneer had een hoedanigheid waarbij hij heeft deelgenomen aan een deliberatie van het dossier van Tine Nys in de euthanasiecommissie. Dat het om een anoniem dossier ging en dat hij niet stemgerechtigd was, doen niets ter zake", zegt Rieder. 

"Daardoor kan hij niet meer in een andere hoedanigheid een van de partijen vertegenwoordigen in het proces dat onder andere gaat over de inhoud van die evaluatie. Door deel te nemen aan de deliberatie van de euthanasiecommissie maakt hij zich zelf partij", stelt Rieder.

Volgens de informatie die Rieder ingewonnen heeft, was de dubbele hoedanigheid van Keuleneer niet bekend op het moment dat de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak heeft doorverwezen naar assisen en is die dubbele rol pas ontdekt tijdens de debatten in de rechtbank zelf. 

De ontdekking van die dubbele rol kan verregaande gevolgen hebben voor het arrest, zegt Rieder. "Als de beklaagden veroordeeld worden, dan is het niet onmogelijk dat dit een argument zal kunnen zijn voor de verdediging om naar het hof van assisen te trekken om het arrest te verbreken en de zaak opnieuw te laten voorkomen. Ook het verwijzingsarrest van de kamer van inbeschuldigingstelling kan men voor het Hof van Cassatie aanvechten omwille van die onwetendheid."

Bekijk hier het hele gesprek met Hans Rieder in "De afspraak":

Video player inladen...

Meest gelezen