Video player inladen...

Expert Wim Distelmans: "Dit euthanasieproces had er nooit mogen komen, volgens mij is familie van Tine onder druk gezet"

Na de zesde dag van het euthanasieproces in Gent heeft Wim Distelmans, de voorzitter van de evaluatiecommissie euthanasie,  zeer duidelijk zijn ongenoegen laten blijken over dit proces. Distelmans werd gisteren zelf opgeroepen als getuige. "Ik ben erg kwaad omdat ik me probeer in te beelden hoe die artsen zich nu moeten voelen", aldus Distelmans. "Ook voor de familie van Tine Nys moet dit afschuwelijk zijn.  Ik vraag me af wie of wat hen zover heeft gedreven om dit tot een proces te laten komen. In sommige religieuze kringen zou men dat misschien barmhartigheid noemen."

Distelmans benadrukte dat geen enkele arts verplicht is om deel te nemen aan een euthanasieprocedure. "Het gaat hier om individuele autonomie. Als iemand écht euthanasie wil en de voorwaarden zijn voldaan, wat is daar dan mis mee?", aldus Distelmans na de zitting.

Een zitting waarin er onder meer werd ingezoomd op de persoonlijkheid van de artsen en op het verslag van de gerechtsdeskundigen. Zoals de procedure het voorschrijft, wordt er van iedere beschuldigde die voor assisen verschijnt een grondig moraliteitsonderzoek uitgevoerd. Wat is het karakter van de beschuldigde? De financiële situatie? Wat zegt de omgeving over hem of haar? In zo'n onderzoek worden de meest intieme zaken niet geschuwd. 

Arts die euthanasie uitvoerde heeft strafblad

De drie artsen en hun negen advocaten stonden dan ook niet te springen voor dit moment, zeker toen het ging over het gerechtelijk verleden van de arts die de euthanasie heeft uitgevoerd.  De man werd verschillende keren veroordeeld, onder meer voor aanranding van de eerbaarheid van 2 minderjarige en 1 meerderjarige patiënt.

Assisenvoorzitter Minnaert wou liever niet te diep ingaan op deze veroordelingen "om het vermoeden van onschuld niet in gevaar te brengen", maar procureur-generaal Clarysse en advocaat Joris Van Cauter stonden er toch op om hier nog even op door te gaan. Opvallend: de veroordeling van aanranding van de eerbaarheid dateert al van 2017, maar de Orde der Artsen heeft pas eind vorig jaar, dus pas twee jaar later, een tuchtonderzoek geopend.

De politie-inspecteurs die de moraliteitsverslagen hadden opgesteld, schetsten ook een beeld van zeer hardwerkende en bekwame artsen die het allerbeste voorhebben met hun patiënten. 

De inspecteurs schetsten een beeld van zeer hardwerkende en bekwame artsen die het allerbeste voorhebben met hun patiënten.

Procedure niet correct gevolgd, maar wat zijn de gevolgen?

De gerechtsdeskundigen kwamen ook terug op hun verslag dat ze gisterenavond al hadden voorgesteld. "Tine Nys mocht euthanasie krijgen, maar de procedure werd niet correct nageleefd", klonk het toen.

De experten merkten op dat de Raad van State in 2001 het parlement had gewaarschuwd dat de euthanasiewet niet beschrijft hoe artsen moeten worden bestraft als ze de wettelijke voorwaarden schenden. "Volgens de Raad van State waren er beter twee soorten sanctioneringen: enerzijds voor een arts die euthanasie gaf aan een patiënt die dat niet had mogen krijgen en anderzijds voor een arts die bepaalde fouten maakte tijdens de procedure, zoals hier het geval was", aldus Tom Balthazar.

"Het is moeilijk te begrijpen dat voor het niet naleven van bepaalde procedureregels je het risico loopt om vervolgd te worden voor het allerzwaarste misdrijf uit het strafwetboek." De experten benadrukken dat de wetgever dit onderscheid in 2002 niet heeft gemaakt, maar dat ze zelf van mening zijn dat dit onderscheid, gezien de vele literatuur, toch gemaakt mag worden.

De Raad van State vond het moeilijk te begrijpen dat je voor het niet-naleven van bepaalde procedures het risico loopt om vervolgd te worden voor het allerzwaarste misdrijf uit het strafwetboek. De wetgever heeft dit advies in 2002 niet gevolgd. 

Tom Balthazar, gerechtsdeskundige

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Video player inladen...

Meest gelezen