Video player inladen...

Vlaanderen heeft 40.000 kilometer "trage wegen": "Veel steden en gemeenten brengen die weer in kaart"

Vlaanderen heeft naar schatting 40.000 kilometer trage wegen, dat zijn wegen waarop geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten. Die wegen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en die zijn bezig ze weer in kaart te brengen en te kijken wat ze ermee kunnen doen, zegt Steven Clays van de vzw Trage Wegen in "De wereld vandaag".

"Trage wegen worden vooral gebruikt om te wandelen, te fietsen, met een paard te rijden", zegt Clays. "Naar schatting gaat het om 40.000 kilometer, maar vandaag zijn er stevige gaten ontstaan in het netwerk dat die trage wegen vormden. Dat is onder meer het gevolg van de autocultuur die na de Tweede Wereldoorlog ingang heeft gekregen. Men dacht dat men die wegen niet meer nodig had en er werd niet meer naar om gekeken."

In het verleden waren het grootste deel van de wegen in Vlaanderen trage wegen omdat iedereen wandelde. Kort na het ontstaan van België is er een atlas opgesteld van de trage wegen en die wordt soms nog gebruikt. Pas rond de jongste eeuwwisseling is het gemeentewegendecreet goedgekeurd dat de regels heeft aangepast en waarmee de gemeenten nu aan de slag kunnen. 

"Heel veel van de buurtwegen van toen zijn vandaag onze straten en autowegen geworden, maar je zou verbaasd zijn hoe hardnekkig die piepkleine wegen en paden zich hebben genesteld in het landschap en nog worden gebruikt", zegt Clays. 

De gemeenten zijn verplicht de trage wegen open te houden

De verantwoordelijkheid voor de trage wegen ligt bij de gemeenten. "Zij zijn verplicht die wegen open te houden en ervoor te zorgen dat iedereen ze kan gebruiken. Heel veel lokale besturen zijn al bezig met die wegen weer in kaart te brengen en te kijken wat ze ermee kunnen doen", zegt Clays. De kans dat een gemeente dwangsommen moet betalen zoals in Aarschot, is daarom ook niet zo groot. 

Streken met nog veel trage wegen liggen in het Hageland, een stukje van de Vlaamse Ardennen en rond Brussel. Wie wil weten welke trage wegen er in de buurt zijn kan terecht op de tragewegenkaart van de vzw Trage Wegen. 

Bekijk hier de reportage van "Terzake":

Video player inladen...

Beluister hier het hele gesprek met Clays in "De wereld vandaag":

Meest gelezen