Rekenfout van 26 miljoen euro in begroting Turnhout: Oppositie eist ontslag van schepen

De stad Turnhout heeft een rekenfout van 26 miljoen euro in de meerjarenplanning gevonden. Dat is een kleine 5 procent van het totale budget dat de stad gedurende deze legislatuur te besteden heeft. “Vermoedelijk is er iets fout gelopen bij het samenbrengen van de personeelsgegevens van de verschillende stadsdiensten en het OCMW. Dat is een complexe operatie", zegt schepen van Financiën Francis Stijnen (CD&V). Er is een externe audit besteld om na te gaan wat er fout is gelopen. Intussen eist Vlaams Belang, dat in de oppositie zit in Turnhout, het ontslag van de schepen van Financiën.

De stad Turnhout heeft een rekenfout ontdekt in haar begroting. Maar liefst 26 miljoen euro, dat is een kleine 5 procent van het totale bedrag dat de stad deze legislatuur te besteden heeft. 

Hoe is dit kunnen gebeuren?

Hoe is dit kunnen gebeuren? "Die vraag stellen wij ons ook", zegt schepen van Financiën Francis Stijnen (CD&V) in "Start je dag" bij Radio 2 Antwerpen. "Vooral omdat het over zo'n groot bedrag gaat. Ergens in het hele complexe gebeuren van samenvoegen van personeelsgegevens van de verschillende stadsdiensten en OCMW is er een fout gebeurd. Iemand heeft die nu ontdekt bij een interne controle."

Wie is in de fout gegaan?

De eindverantwoordelijke is het college van burgemeester en schepenen en niet de schepen van Financiën alleen.  "Wij zijn geen ministers. Op lokaal vlak is het een collectief gebeuren. Wij gaan onze verantwoordelijkheid opnemen als college. Vandaar ook dat we meteen een externe audit hebben besteld om te onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren", zegt Stijnen bij Radio 2 Antwerpen.

Gevolgen voor inwoners Turnhout?

"We willen deze fout ook meteen rechtzetten. Wij gaan ervan uit dat we dat kunnen zonder dat we daarvoor extra lasten moeten leggen bij de burger of verenigingen. Die komen er dus zeker niet. Het gaat om cijfers in een plan, niet om al uitgegeven bedragen", zegt Stijnen.  "We gaan bekijken waar we kunnen schuiven in onze uitgaven zodat we ons meerjarenplan aanpassen."

Het is geen oefening die de stad op enkele dagen kan maken. Stijnen schat dat het vermoedelijk een half jaar in beslag zal nemen. 

Vlaams Belang eist ontslag van schepen van Financiën

Intussen eist Vlaams Belang, dat in de oppositie zit in Turnhout, het ontslag van de schepen van Financiën Francis Stijnen. Reccino Van Lommel, fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad:  "26 miljoen euro is geen klein bedrag. Het stoort mij hoe lichtzinnig er met het probleem wordt omgegaan. Er is bijna een jaar aan het meerjarenplan gewerkt en dat er dan een dergelijke grote fout insluipt, is toch wel triest."

"Als je als schepen van Financiën een fout van 26 miljoen euro niet ontdekt in een begroting, dan denk ik dat je met je dossiers onvoldoende bezig bent en niet goed weet waarover je spreekt."

Volgens Vlaams Belang ligt de eindverantwoordelijkheid bij schepen van Financiën Stijnen en niet bij het college van burgemeester en schepenen. Zij eisen dan ook het ontslag van de schepen. "Hou de eer aan jezelf en probeer je niet te verschuilen achter het collectief. Een externe audit is inderdaad wenselijk maar je mag jezelf er niet achter verstoppen", zegt Reccino Van Lommel (Vlaams Belang)

Wat nu?

"Wij nemen dit helemaal niet lichtzinnig op" , reageert schepen Stijnen op de vraag naar zijn ontslag. "Wij vinden dit een zeer spijtige zaak en zullen onze verantwoordelijkheid nemen om dit op te lossen". 

Door eerst uit te zoeken hoe dit is kunnen gebeuren en dat de cijfers die we nu hebben correct zijn. Er komt zeker geen belastingverhoging en ook aan de toelagen voor de verenigingen wordt niet geraakt.

Minder geld in pensioenreserve van stad

De stad was van plan om 32 miljoen in de pensioenreserve van de stad te steken. Dat zal voorlopig nu maar 6 miljoen worden. Die pensioenreserve is een extra spaarpot die nog niet onmiddellijk nodig is, maar wel moet aangevuld worden, zegt schepen voor financiën Francis Stijnen.

"We nemen niks af van de pensioenen of de reserves. We gaan alleen de extra's die we van plan waren om erbij te storten, niet storten", zegt Stijnen.

De pensioenreserve is een buffer die de stad wil opbouwen voor de pensioenlasten die in de toekomst almaar zullen toenemen. Omdat de stad daarvoor ruimte had in de begroting, wilde ze daar extra geld voor storten. Er zal nu dus een pak minder gestort worden. Het is wel de bedoeling om de volgende maanden te kijken hoe de stad die pensioenreserve weer extra kan aanvullen.

Meest gelezen