Antwerpen gaat begijnhof restaureren: "Er komen betaalbare woningen voor jonge gezinnen"

Het begijnhof in Antwerpen is aan een grondige restauratie toe. Het bisdom, dat eigenaar is, heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met de stad Antwerpen, die de restauratie op zich zal nemen. De huidige bewoners, een 60-tal, zullen op termijn moeten verhuizen. De stad wil er betaalbare woningen voor jonge gezinnen realiseren.

Het begijnhof van Antwerpen ligt tussen de Paardenmarkt en de Ossenmarkt. De oudste delen zijn bijna 500 jaar oud en de meest recente restauratie dateert al uit de jaren 80. De stad Antwerpen neemt het begijnhof nu in erfpacht over van het bisdom dat eigenaar is. "We zochten een partner om de restauratie te doen", zegt vicaris-generaal Bruno Aerts, "want het bisdom heeft het kapitaal niet om de restauratie te doen en vastgoedbeheer hoort ook niet meer tot de kerntaken van het bisdom".

Jonge gezinnen

De stad Antwerpen neemt ook de contracten over van de mensen die er nu wonen aan dezelfde voorwaarden. Het gaat in totaal om 47 woningen waar een tiental van leegstaat. Zo'n 60 mensen wonen er nog. "We gaan met die mensen allemaal apart bekijken hoe lang ze nog in hun woning kunnen blijven", zegt Fons Duchateau, voorzitter van AG Vespa.

"Alle mogelijke studies moeten nog starten en er is nog geen ontwerp dus we zullen ten vroegste over 2 à 3 jaar kunnen starten. We zullen zoveel als mogelijk beginnen met de woningen die nu al leeg staan. We willen er betaalbare huurwoningen voor jonge gezinnen realiseren want daar is grote vraag naar." In totaal zullen de werken 10 tot 15 jaar duren.

Publiek

De tuin en de kerk in het begijnhof blijven ook publiek toegankelijk, al kan er tijdens de werken wel één en ander afgesloten worden voor de veiligheid. "De kerk blijft ook in gebruik", zegt Aerts. "Enerzijds als verlengde van de parochiekerk op de Paardenmarkt voor dopen, huwelijken en begrafenissen en zo, maar anderzijds zit er ook een culturele vereniging die er concerten, tentoonstellingen en lezingen organiseert."

Meest gelezen