Videospeler inladen...

Vlaamse regering schuift met centen om 1.700 extra mensen met een handicap te helpen: dit gaat er veranderen

2.300 Vlamingen met een handicap die vooraan op de wachtlijst staan, krijgen in deze regeerperiode geld voor gespecialiseerde hulp en opvang. Dat zijn er bijna 1.700 meer dan eerst geraamd. Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) schuift daarvoor fors met de voorziene budgetten. Hoe? Dat leest u hier.

1. Er was toch sowieso extra geld voorzien voor de gehandicaptenzorg?

Ja, 300 miljoen euro extra om precies te zijn. Dat bedrag is vergelijkbaar met wat er in de vorige legislatuur bij kwam. 

Alleen: als er niks veranderde in hoe dat geld werd toegewezen, zou dat extra potje al grotendeels leeg geweest zijn vooraleer de 15.583 mensen die op de wachtlijst staan (voor een budget of een budgetverhoging) aan de beurt hadden kunnen komen. Amper 647 van de meest dringende gevallen hadden dan kunnen rekenen op steun van de overheid.

2. Hoe kan dat?

Dat heeft vooral te maken met maatregelen van de vorige regering die een zorgbudget geven aan mensen die daar "automatisch" recht op hebben, zonder wachtlijst dus. 

Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen in acute noodsituaties, zoals mensen met een handicap van wie de ouders overlijden en daardoor zonder familiale steun vallen. Logische en goedbedoelde steun, maar die slorpt dus ook veel middelen op.

Ongeveer 10.000 mensen met een beperking zouden in de komende vijf jaar op die manier automatisch geld krijgen. 

3. Hoe wil minister Beke dat oplossen?

Beke kiest ervoor om te schuiven met de budgetten. Zij die automatisch centen zullen krijgen, zullen het in sommige gevallen dus met iets minder moeten doen dan tot dusver het geval was. Op die manier zouden meer mensen op de wachtlijst aan bod kunnen komen.

Zo beperkt hij enkele uitzonderlijke procedures. Budgettair het meest ingrijpend is de maatregel dat mensen met een handicap die 5 dagen per week in een instelling verblijven, niet meer meteen een hoger budget krijgen voor 7 dagen verblijf. Als ze in het weekend naar huis gaan, maar hun ouders krijgen het zwaar met die opvang, dan moeten ze voortaan op de wachtlijst voor een hoger budget.

(Lees verder onder de foto)

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Ook zullen jongeren met een handicap pas ten vroegste op hun 21e kunnen overstappen van de ondersteuning, de dagopvang of het verblijf in een multifunctioneel centrum naar een persoonsvolgend budget voor bijvoorbeeld woonondersteuning. Het oorspronkelijke plan was om die leeftijd te verlagen naar 18, maar die aanpassing wordt niet meer doorgevoerd.

Voor de duidelijkheid: dit gaat over mensen met een handicap die nog zo'n procedure moesten starten. De Vlaamse regering raakt dus niet aan verworven rechten.

4. Wie wint hierbij?

In totaal zullen door die verschuiving 2.320 mensen op de wachtlijst - zij die het meest dringend hulp nodig hadden - financiële ondersteuning krijgen. Dat zijn er dus 1.673 meer dan vóór die aanpassingen. 

Samen met de 10.000 automatische toekenningen die de komende 5 jaar sowieso werden verwacht, gaat het dus om 12.320 mensen met een beperking die centen zullen krijgen van de Vlaamse overheid.

5. Worden de wachtlijsten daarmee kleiner?

Nee, hoogstens zullen die iets minder snel aangroeien. Waar er vandaag zoals gezegd 15.583 mensen met een handicap wachten op een tegemoetkoming (of een hoger budget, omdat hun handicap geëvolueerd is) van de Vlaamse overheid, zullen dat er tegen 2024 naar schatting 24.900 zijn.

Het aantal mensen met de meest dringende noden zal tegen dan vermoedelijk gegroeid zijn van zo'n 1.500 vandaag tot bijna 4.000.

Herbekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen