Videospeler inladen...

Nu Delphine Boël wel degelijk de dochter van koning Albert II is: wordt ze prinses? En deelt ze in de erfenis?

Het DNA-staal dat is afgenomen van koning Albert II bewijst onomstotelijk dat hij de biologische vader is van Delphine Boël. Ook al zou hij nog juridische bezwaren kunnen opwerpen, de koning is bereid om zijn rol als wettelijke vader op te nemen. Wat betekent dit nu? Wordt Delphine prinses? Komt ze in aanmerking voor de troonopvolging? Zal haar leven veranderen? En heeft ze nu recht op een deel van de erfenis van de koning? 

De advocaat van koning Albert heeft het verlossende woord gesproken. Koning Albert is wel degelijk de biologische vader van Delphine. Dat blijkt uit DNA-onderzoek, en staat dus wetenschappelijk vast. De koning had op last van het hof van beroep een DNA-staal moeten afstaan. Als hij dat niet gedaan had, had hij een dwangsom moeten betalen voor elke dag dat hij niet aan die verplichting voldeed.

De resultaten bleven nog een tijdje in een gesloten envelop zitten, omdat de koning in cassatie was gegaan tegen het arrest van het hof. Maar het Hof van Cassatie bevestigde de uitspraak van het hof van beroep. Dus lag de weg open om de resultaten bekend te maken. De koning heeft nu blijkbaar de vlucht vooruit genomen en de resultaten zelf via zijn advocaat bekendgemaakt. 

Na de uitspraak van het Hof van Cassatie was de weg vrij voor het hof van beroep om de resultaten openbaar maken. Maar koning Albert heeft de komende zitting van het hof niet afgewacht. Vermoedelijk om een gênante situatie in een gerechtshof te vermijden, waarbij een raadsheer de voormalige koning zou hebben moeten confronteren met de resultaten.

1. Biologische vader, betekent dat ook de wettelijke vader?

De biologische vader van een kind is niet automatisch de wettelijke vader. Tot voor kort was de wettelijke vader van Delphine Jacques Boël. Hij was ten tijde van de geboorte van Delphine de echtgenoot van Delphines moeder, Sybille de Selys Longchamps. En de echtgenoot van de moeder wordt geacht de wettelijke vader te zijn, zolang niemand daar protest tegen aantekent. Jarenlang heeft niemand van de betrokkenen dat gedaan. 

Toen Delphine zes jaar geleden naar de rechtbank stapte om erkend te worden als de dochter van Albert II, was dat trouwens een juridisch argument dat in haar nadeel speelde. Als jarenlang niemand bezwaar aantekent, dan is er sprake van "bezit van staat", een juridisch begrip. Omdat niemand tegen de bestaande toestand bezwaar heeft aangetekend, kan het wettelijk vaderschap niet meer ontkend worden, en kan de rust van een ander gezin, dat van de vermoedelijke biologische vader, niet meer verstoord worden.

Bovendien gelden er bepaalde termijnen waarbinnen je de aanvraag tot wijziging van het vaderschap kan indienen, en Delphine Boël kwam veel te laat met haar verzoek. Maar tot ieders verbazing schoof het hof van beroep die twee juridische argumenten terzijde. Het recht van het kind om te weten wie zijn biologische vader is woog zwaarder, vond het hof. 

BELGA/VANLATHEM

De koning zal nu ook niet langer ontkennen dat hij de wettelijke vader is, zo blijkt ook uit de mededeling van zijn advocaat: "Ook al zijn er juridische argumenten en bezwaren om het feit te rechtvaardigen dat een wettelijk vaderschap niet noodzakelijk de weergave is van een biologisch vaderschap - en dat de gevolgde procedure betwistbaar is - heeft koning Albert beslist om die niet op te werpen en met waardigheid en eer een punt te zetten achter deze pijnlijke procedure."

Daarmee verwijst de advocaat wellicht naar die twee juridische bezwaren - "bezit van staat" en overschrijding van de termijnen - die het hof verrassend genoeg opzij­geschoven heeft. De koning had de procedure nog kunnen rekken door zich hiertegen te blijven verzetten. Hij kon daarbij bijvoorbeeld aanvoeren dat hij zich nooit met de opvoeding van Delphine bemoeid heeft, of met beslissingen zoals de school- of studiekeuze van Delphine - maar hij ziet daar nu van af. Het heeft allemaal blijkbaar lang genoeg geduurd. Hij is nu dus ook bereid om de rol van wettelijke vader op zich te nemen.

2. Wordt Delphine nu prinses?

Neen, allicht niet. Er is discussie tussen experts of ze wettelijk gezien in aanmerking komt voor een prinselijke titel. In 2015 heeft een koninklijk besluit bepaald dat enkel de kinderen en de kleinkinderen van de koning én de kinderen en de kleinkinderen van de kroonprinses deze titel mogen dragen. Ze is noch een kind van koning Filip, noch van prinses Elisabeth, dus komt ze niet in aanmerking. Dat zegt koningskenner prof. em. Mark Van den Wijngaert.

Maar professor Frederik Swennen, decaan van de faculteit Rechten in Antwerpen, wijst op een tweede artikel in datzelfde koninklijk besluit, dat hier van toepassing zou zijn. Als kind van koning Albert II lijkt ze dan toch prinses te kunnen worden.

Hoe dan ook is de discussie allicht academisch, want de advocaten van Delphine hebben al aangegeven dat ze niet geïnteresseerd is in een prinselijke titel.

3. Komt Delphine in aanmerking voor de troonopvolging?

Neen. De Salische wet die vrouwen uitsloot van de troonopvolging is enkele jaren geleden wel afgeschaft. Maar de grondwet is daarna aangepast, zodat enkel de afstammelingen van koning Albert II en koningin Paola in rechte lijn in aanmerking komen voor de troonopvolging. Delphine Boël is nu dan wel een dochter van koning Albert II, maar ze is geen afstammelinge van koningin Paola, zegt koningskenner prof. Mark Van den Wijngaert.

BELGA

4. Heeft Delphine recht op de erfenis van Albert II?

Ja. Alain Berenboom, de advocaat van de koning, bevestigt dat de koning van plan is zijn dochter Delphine op hetzelfde niveau als zijn andere kinderen op te nemen in zijn testament. Zijn drie andere kinderen zullen dus een beetje moeten opschikken, want er komt een vierde erfgename bij.

Overigens kan de koning zoals elke erflater zelf beschikken over maximaal de helft van zijn nalatenschap, de andere helft wordt dan verdeeld over de kinderen. Theoretisch heeft Delphine dus op zijn minst recht op een achtste van Alberts erfenis. 

Delphine heeft altijd gezegd dat ze met dit proces niet op geld uit was. Mocht dat wel het geval geweest zijn, dan was ze wellicht beter de wettelijke dochter van Jacques Boël gebleven, een steenrijke zakenman met een vermogen dat vermoedelijk vele malen groter is dan dat van koning Albert. 

(Overigens zou ze na deze bekentenis van de koning het proces kunnen stopzetten, nog vóór Albert formeel tot wettelijke vader wordt verklaard, en dus afzien van de erfenis.)

5. Zal Delphines leven nu veranderen?

Wat Delphine bereikt heeft met haar strijd, is in elk geval dat ze nu eindelijk gemoedsrust krijgt over haar afstamming. En ze kan haar twee kinderen nu ook met zekerheid vertellen wie hun grootvader is. 

Vanwege haar onduidelijke status ondervond Delphine ook moeilijkheden. Ze stond wereldwijd op een zwarte lijst, waardoor bijvoorbeeld sommige banken weigerden om een rekening op haar naam te openen. Zelfs haar zoontje van 11 kreeg bij een bank te horen dat er geen rekening op zijn naam geopend kon worden. Soms ondervond Delphine ook hinder als ze met haar kunstwerken wou deelnemen aan tentoonstellingen, of werd ze bij bepaalde evenementen niet uitgenodigd, omdat de organisatoren de koninklijke familie niet voor het hoofd wilden stoten. 

6. Krijgt Delphine nu ook een nieuwe achternaam?

Als het hof van beroep in juni inderdaad formeel bevestigt dat koning Albert II de wettelijke vader van Delphine is, dan kan ze de achternaam van haar vader aannemen. Ze zou dus van Delphine Boël - een achternaam die ze echt wel kwijt wil - Delphine Van België kunnen worden.

Maar volgens haar omgeving zou ze het liefst kiezen voor de familienaam Van Saksen-Coburg. Dat zou de familienaam zijn die voor haar het best haar identiteit aangeeft. Dat meldt Mario Danneels, de journalist die destijds op 18-jarige leeftijd het bestaan van Alberts buitenechtelijke dochter onthulde in zijn boek over koningin Paola. 

Herbeluister hier het volledige gesprek met Flip Feyten in "De ochtend" (Radio 1):

Pascale Mertens, Expert Royalty bij VRT NWS, geeft meer uitleg in “Het Journaal”: 

Videospeler inladen...

Bekijk hier vragen en antwoorden over de kwestie-Delphine Boël:

Videospeler inladen...

Meest gelezen