Grootste groene-waterstoffabriek van Benelux komt in Oostende

In de haven van Oostende komt over vijf jaar mogelijk een fabriek die groene waterstof produceert op basis van de groene stroom die geproduceerd wordt door de windmolenparken in de Noordzee. De waterstof kan daarna gebruikt worden om opnieuw stroom op te wekken of om voertuigen te laten rijden. Het project gaat nu in een studiefase.

Een groot probleem bij groene stroom zijn de pieken en dalen die afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Bij weinig zon en wind wordt een pak minder stroom geproduceerd. Vaak valt dat samen met een piek in verbruik. Nederland heeft bijvoorbeeld vorige week door dergelijke weersomstandigheden Belgische stroom van onze kerncentrales ingevoerd. Waterstof kan een oplossing zijn om pieken en dalen in de stroomproductie op te vangen.

Concreet willen ze in Oostende met groene stroom door elektrolyse water omzetten in waterstof. Op momenten dat er te weinig stroom wordt geproduceerd door zon- en windenergie kan die waterstof gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. De waterstof kan ook gebruikt worden als brandstof voor voertuigen. "We mikken vooral op de mobiliteit", zegt Dirk Declerck van de haven van Oostende. "Auto’s, bussen, maar ook schepen." De waterstof kan ook gebruikt worden als grondstof in de industrie.

Een bijkomend voordeel is dat bij dit proces geen CO2 vrijkomt. Volgens de initiatiefnemers van de nieuwe groene-waterstoffabriek zou die op jaarbasis voorkomen dat 500.000 à 1.000.000 ton CO2 wordt uitgestoten. Het project gaat nu in een studiefase. De investering wordt geschat op enkele honderden miljoenen euro’s.

De fabriek zou binnen 5 jaar klaar moeten zijn. Dan zou die op jaarbasis 50.000 ton groene waterstof produceren. Er zouden een dertigtal mensen aan de slag kunnen. Het gaat om de eerste groene-waterstoffabriek van die omvang in de Benelux.

Meest gelezen