1 op de 10 Belgen heeft een psychische stoornis (maar 1 op de 5 is ook zeer tevreden) 

Het vroegere instituut voor volksgezondheid Sciensano heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de Gezondheidsenquête dat het twee jaar geleden bij 11.000 landgenoten heeft gehouden. Uit het rapport blijkt dat de Belgen over het algemeen tevreden zijn met hun leven. Maar toch geeft 1 op de 10 aan last te hebben van een psychische stoornis.   

Het nieuwe rapport van Sciensano gaat over het welzijn en de geestelijke gezondheidstoestand van de Belgen. Met dat welzijn valt het wel mee, want 2 op de 3 landgenoten zeggen zich goed te voelen. 1 op de 5 zegt zelfs zeer tevreden te zijn met het leven dat ze leiden.

“Als we de cijfers vergelijken met die van andere Europese landen, dan scoren de Belgen qua tevredenheid hoger dan het Europese gemiddelde”, zegt Johan Van der Heyden van Sciensano. “Maar bij onder meer vrouwen en mensen die sociaaleconomisch achtergesteld zijn, liggen de cijfers lager. ”

Psychische stoornis

Bovendien geeft 1 op de 10 landgenoten aan last te hebben van een psychische stoornis. Het gaat dan om een angststoornis (11 procent) of een depressie (9 procent), of een eetstoornis als anorexia en boulimie (7 procent).

“Dit zijn geen medische diagnoses”, verduidelijkt Van der Heyden. “We hebben het hier over wat mensen geantwoord hebben in de enquête. Ook hier zien we dat vrouwen gevoeliger zijn voor dergelijke stoornissen, net als mensen die laagopgeleid zijn en 25- tot 54-jarigen. Die laatste combineren vaak werk met een gezin, waardoor ze blootstaan aan stress. Wat een psychische stoornis in de hand kan werken.”

25- tot 54-jarigen combineren vaak werk met een gezin, waardoor ze blootstaan aan stress. Dat kan een psychische stoornis in de hand werken.

Johan Van der Heyden, onderzoeker Sciensano

Het cijfer 1 op de 10 is al vijf jaar min of meer stabiel. “We zien dat de geestelijke gezondheid van de bevolking tussen 2008 en 2013 verslechterd is”, licht Van der Heyden toe. “Dat waren de jaren na de economische crisis, die duidelijk op de geestelijke gezondheid heeft ingewerkt. Sinds 2013 is het cijfer niet echt meer gewijzigd. Een verklaring daarvoor hebben we niet.”

Kinderen en jongeren

De Gezondheidsenquête heeft in 2018 voor het eerst ook de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren tussen 2 en 18 jaar gepeild. Uit de resultaten blijkt dat - net als bij de volwassen - 1 op de 10 psychische problemen heeft:

  • relatiestoornissen (11 procent)
  • emotionele stoornissen (10 procent)
  • gedragsstoornissen (9 procent)
  • aandachtstekort - hyperactiviteitsstoornissen (ADHD - 12 procent)
  • prosociale stoornissen (7 procent)

Meest gelezen