Belgische staat gaat in beroep tegen dwangsom voor niet terughalen kinderen IS-strijders 

De regering heeft nu toch beroep aangetekend tegen de beslissing van een Brusselse rechtbank om dwangsommen op te leggen zolang 10 kinderen van IS-strijders niet de nodige consulaire bijstand krijgen. Dat gebeurde nadat de ouders zelf, die geen bijstand en reisdocumenten krijgen, beroep hadden aangetekend. Dat zei premier Sophie Wilmès (MR) in de Kamer. 

Half december had de Brusselse kortgedingrechter beslist dat de Belgische regering hulp moet bieden aan 10 kinderen van verschillende IS-strijders, die vastzaten in het Syrische vluchtelingenkamp Al-Hol. Zo moet er consulaire bijstand voorzien worden en hebben ze ook recht op identiteits- en reisdocumenten om op die manier terug naar ons land te kunnen reizen. 

De staat kreeg  6 weken de tijd om de beschikking van de kortgedingrechter uit te voeren, zoniet moet België per dag en per kind 5.000 euro dwangsom betalen. Die termijn is ondertussen verstreken. 

"Wel degelijk moeite gedaan"

Tijdens de plenaire zitting heeft premier Sophie Wilmès (MR) verduidelijkt hoe dit is kunnen gebeuren. Volgens haar heeft de Belgische staat wel degelijk moeite gedaan om de kinderen terug te halen: "Een Belgische consul is naar Irak afgereisd met de nodige reisdocumenten voor de kinderen. Het was de bedoeling dat hij naar de Iraaks-Syrische grens zou gaan en daar de kinderen zou ontmoeten. Maar de Syrische Koerden weigerden om zich naar het ontmoetingspunt te begeven en wilden liever een ontmoeting op Syrisch grondgebied. Aangezien de Belgische militairen niet op Syrisch grondgebied mogen komen, kon de veiligheid van het consulaire personeel niet gegarandeerd worden."

Een Belgische consul is naar Irak afgereisd met de nodige reisdocumenten voor de kinderen

Sophie Wilmès (MR)

Als het standpunt van de Syrisch-Koerdische autoriteiten niet wijzigt, zal ons land de diplomatieke inspanningen opdrijven, zei de premier nog. Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) zou binnenkort een bezoek aan de regio brengen.

Nu toch in beroep

Daarnaast werden er nog meer maatregelen genomen: de regering heeft besloten om een zogenoemd tegenberoep aan te tekenen tegen de beslissing van de kortgedingrechter. En dat komt als een verrassing aangezien de regering eerder had aangegeven om juist géén beroep aan te tekenen.

Het tegenberoep kwam er nadat de advocaten van de families wél in beroep waren gegaan. Zij wilden namelijk dat, naast de kinderen, ook de ouders terug konden keren. De Belgische staat besliste om dan ook in beroep te gaan. Daarmee wil de regering voor de rechtbank bewijzen dat alles in het werk is gesteld om aan het vonnis tegemoet te komen. 

Maar volgens Abderrahim Lahlali, één van de advocaten, zou dat een vreemde wending zijn. Volgens hem heeft de advocaat van de Belgische staat formeel meegedeeld dat er geen hoger beroep zal aangetekend worden. "Wanneer zij nu toch een tegenberoep gaan aantekenen, zullen wij de onontvankelijkheid daarvan inroepen. In de tussentijd zullen de dwangsommen blijven lopen en hebben wij ook een deurwaarder aangesteld om deze te innen", aldus Lahlali. 

Meest gelezen