Advocaat Keuleneer die eerder moest terugstappen uit proces: "Euthanasie wordt nu iets vanzelfsprekends"

Advocaat Fernand Keuleneer reageert "niet gelukkig" op de vrijspraak van de drie artsen in het groot euthanasieproces in Gent. Volgens Keuleneer, die benadrukt dat hij het arrest nog niet kon lezen, wordt "euthanasie nu iets vanzelfsprekends": "De euthanasiewet heeft geen controle meer. Iedereen kan doen wat hij wil." Keuleneer gelooft dat er nu een "recht op zelfdoding" ontstaat, en dat artsen zich daarnaar zullen organiseren. De advocaat spreekt van "een industrie".  

In Gent moesten drie artsen zich de afgelopen weken in het assisenhof verantwoorden voor de euthanasie op Tine Nys in 2010. De zussen van Tine Nys waren naar het gerecht gestapt omdat ze vonden dat er fouten waren gemaakt bij de euthanasie. Vannacht werden de artsen vrijgesproken. De assisenjury achtte hen niet schuldig aan "gifmoord". 

Fernand Keuleneer is een van de advocaten die de familie - de zussen en de broer - van Tine Nys vertegenwoordigde tijdens het proces. Vorige week donderdag moest hij een stap terugzetten omdat bleek dat hij zelf in de commissie had gezeten die de euthanasie had goedgekeurd. Keuleneer werd vervangen door de advocaat die de ouders van Tine Nys al vertegenwoordigde. 

Vanzelfsprekend

Vandaag reageert de advocaat erg ontevreden met de uitspraak van het hof, al respecteert hij die wel. Keuleneer meent op te maken uit de uitspraak dat er wel degelijk fouten zijn gemaakt bij de euthanasie van Tine Nys. "Ik betwist de uitspraak niet, maar de euthanasiewet is nu de facto zonder controle. Iedereen kan doen wat hij wil." 

Willen wij een land waar men intentioneel een leven kan beëindigen zonder de wettelijke voorwaarden na te leven?

Fernand Keuleneer, voormalig advocaat voor familie Nys

Keuleneer meent dat er nu "politiek een levensgroot probleem" ontstaat omdat er geen gevolgen kunnen worden gegeven als de euthanasiewet wordt geschonden. "Willen wij een land waar men intentioneel een leven kan beëindigen zonder de wettelijke voorwaarden na te leven?"

Euthanasie wordt in feite een soort veralgemeend recht op zelfdoding

Fernand Keuleneer, voormalig advocaat voor familie Nys

"Euthanasie wordt nu iets vanzelfsprekends, en er worden ook geen voorwaarden meer aan gekoppeld. Het wordt in feite een soort veralgemeend recht op zelfdoding", meent Keuleneer. "De wil van het individu om voor zijn levenseinde te kiezen, wordt de enige wet", zegt de advocaat, die gelooft dat artsen zich daar ook naar richten. Hij spreekt van een "industrie". 

"Zelf geen fout gemaakt"

De advocaat kwam ook terug op zijn eigen rol in het proces. "Ik heb mij geen enkel verwijt te maken", zegt Keuleneer. "Ik heb naar mijn oordeel geen fout gemaakt". De familie was volgens de advocaat ook op de hoogte dat hij in de commissie zat die de euthanasie van Tine Nys goedkeurde. 

Meest gelezen