AFP or licensors

Europese Unie en Verenigd Koninkrijk willen beide "ambitieus" handelsakkoord, maar onder andere voorwaarden

De Europese Commissie wil het komende jaar een ambitieus vrijhandelsakkoord sluiten met het Verenigd Koninkrijk, na de brexit afgelopen weekend. Maar ze verwacht van de Britten wel dat ze op een "open en eerlijke" manier met Europa gaan concurreren. De Britse regering van haar kant wil niet zomaar alle Europese regels aanvaarden.

De Fransman Michel Barnier, die in opdracht van de Europese Commissie de komende onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord aan Europese kant zal leiden, stelde vanmorgen een ontwerp van onderhandelingsmandaat voor. Dat onderhandelingsmandaat bepaalt onder welke voorwaarden de Europese Commissie met het Verenigd Koninkrijk over een nieuw akkoord mag praten. Nu de Britten afgelopen weekend officieel uit de Europese Unie zijn gestapt, moet er namelijk onderhandeld worden over hoe het land en de Unie in de toekomst handel zullen drijven.

Bij voorkeur geen tarieven en quota

Barnier maakte duidelijk dat de Europese Commissie voor een ambitieus handelsakkoord met de Britten gaat. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld geen tarieven zouden komen op ingevoerde producten en er ook geen quota zouden gelden (een grens op hoeveel ingevoerd mag worden).

Daartegenover stelt de Commissie wel enkele voorwaarden. Europa verwacht stevige concurrentie van het Verenigd Koninkrijk, "maar dat is normaal", zei Barnier. Alleen moet die concurrentie "eerlijk en open" gebeuren, benadrukte Barnier. Er is nood aan een level-playing field op de lange termijn. Daarmee bedoelt de Commissie dat de Britten zo dicht mogelijk moeten aanleunen bij de standaarden en normen die de Europese Unie hanteert voor bijvoorbeeld voedsel en producten. Zowel op sociaal vlak, milieuvlak, staatsteun als belastingen moeten de hoogste normen gegarandeerd worden, zei Barnier.

Een tweede voorwaarde voor zo'n ambitieus akkoord, stelde hij, is dat dat akkoord ook een regeling over de visserij inhoudt. Lees: blijvende toegang voor Europese vissers tot de Britse wateren. (De tekst gaat voort onder de foto.)

AFP or licensors

Ook praten over veiligheid, Erasmus,...

Naast de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord, wil de Europese Commissie ook praten over verschillende Europese programma's waar de Britten al dan niet deel van blijven uitmaken, zoals Horizon (over onderzoek en innovatie) en Erasmus (het Europese uitwisselingsprogramma voor studenten). En ook veiligheid en institutionele zaken moeten aan bod komen. Zo wil de Europese Commissie praten over politionele en gerechtelijke samenwerking met de Britten, op basis van akkoorden met andere derde landen, zoals niet-EU-landen die wel deel uitmaken van de Schengen-groep.

De methode: meteen over alles tegelijk praten

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk wacht in elk geval een moeilijke klus. De Britse premier Boris Johnson wil tegen eind dit jaar een akkoord hebben. Dan loopt de overgangsperiode af die is afgesproken in het uitstapakkoord dat de Britten met de EU hebben gesloten.

Onderhandelingen over handelsakkoorden duren doorgaans echter veel langer. Ter vergelijking: het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada kwam er pas na 7 jaar onderhandelen.

Barnier gelooft er echter in dat de gesprekken kunnen slagen. Maar ook hier stelt hij enkele voorwaarden. Zo is het volgens de Commissie noodzakelijk om van bij het begin van de onderhandelingen meteen over alle thema's tegelijk te praten. Barnier schoof 12 thematische tafelgesprekken naar voren. "Wij zijn klaar om meteen over alles te praten."

Een andere voorwaarde om de gesprekken te laten slagen, is dat het uitstapakkoord correct wordt uitgevoerd. Er is ook nood aan transparantie. Barnier zelf zal in elk geval zowel de Commissie, de Europese Raad als het Europees Parlement geregeld op de hoogte houden van de vooruitgang van de gesprekken. Ten slotte benadrukte Barnier ook het belang van onderling respect en professionalisme. (De tekst gaat voort onder de foto.)

AFP

Johnson: "Ons niet verplichten Europese regels te aanvaarden"

Ook de Britse premier Johnson wil een ambitieus handelsakkoord sluiten, "gelijkaardig aan dat tussen de EU en Canada". Dat akkoord laat bijna volledig tariefvrije handel in goederen toe, al zijn er wel grenscontroles. Maar de Britse regering is niet bereid om daarvoor zomaar alle Europese regels en standaarden over te nemen.

Johnson wil zich daar niet op voorhand op vastpinnen. "Het Verenigd Koninkrijk zou niet verplicht mogen worden om Europese regels te aanvaarden", zei Johnson tijdens een persconferentie. Al benadrukte hij ook dat het VK niet zomaar alle regels op de schop zal doen. "We hebben de EU niet verlaten om de Europese normen te ondermijnen. We zullen geen dumping organiseren. Het VK zal de hoogste normen handhaven en misschien zelfs betere dan die van de EU."

Ook wat de visserij betreft, wil Johnson niet zomaar in de pas lopen. "Een akkoord over de visserij moet respecteren dat het Verenigd Koninkrijk een onafhankelijke kuststaat is, die zijn eigen wateren controleert", zei hij. De Britse premier denkt eerder aan jaarlijks terugkerende onderhandelingen over de Europese visquota, op basis van het recentste wetenschappelijke onderzoek, "om te verzekeren dat de Britse viswateren in de eerste plaats voor de Britse boten zijn".

Onderhandelingen starten in maart

De onderhandelingen met de Britten starten normaal gezien begin maart. Over het ontwerp van mandaat dat Barnier vandaag voorstelde, volgt eerst nog een discussie tussen de lidstaten. Op 25 februari zou het mandaat goedgekeurd moeten worden op een Europese ministerraad. Daarna kan het echte, moeilijke werk beginnen. En als er uiteindelijk een akkoord is tussen de EU en het VK, is de brexit echt een feit.

Bekijk hier het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen