Wetenschappers wijzen op de ongekende mogelijkheden van afvalwater

Afvalwater is een onderschatte bron van meststoffen, irrigatiewater en energie. Zo schrijven wetenschappers in een studie die ze hebben uitgevoerd in opdracht van de Verenigde Naties. Nu drinkbaar water almaar schaarser dreigt te worden, is het de hoogste tijd dat we ons afvalwater herwaarderen, luidt hun boodschap.   

Jaarlijks produceren we wereldwijd 380 miljard kubieke meter afvalwater. Dat is zoveel water als er jaarlijks door de Ganges vloeit, de 2.500 kilometer lange rivier die door India en Bangladesh stroomt. 

Het meeste afvalwater belandt uiteindelijk al dan niet gezuiverd in zee. En dat is jammer, vinden wetenschappers van het Instituut voor Water, Omgeving en Gezondheid (INWEH) van de Verenigde Naties. Want afvalwater bevat heel wat bruikbare stoffen en kan bovendien ook dienen om landbouwgronden te bevloeien en energie op te wekken. 

Methaangas en meststoffen

Zo hebben de wetenschappers berekend dat uit de wereldwijde stroom aan afvalwater meer dan 50 miljard kubieke meter methaangas gehaald kan worden. Met dat gas kan elektriciteit gemaakt worden voor meer dan 150 miljoen huishoudens. 

Ook kan er genoeg gezuiverd water uit gehaald worden om 30 miljoen hectare landbouwgrond mee te bevloeien. Dat komt overeen met 20 procent van de Europese landbouwgronden.

Bovendien bevat het afvalwater stoffen die in de landbouw gebruikt worden als meststof. Het gaat om stikstof (bijna 17 miljoen ton), fosfor (3 miljoen ton) en kalium (6 miljoen ton). De hoeveelheden vertegenwoordigen 13 procent van de totale hoeveelheid meststof die de landbouw elk jaar wereldwijd nodig heeft.  

Menselijke urine

Met het ontginnen van die stoffen uit afvalwater kan trouwens flink wat geld verdiend worden, meer dan 12 miljard euro. Al moeten er wel eerst dure zuiveringsinstallaties gebouwd worden.

Omdat 80 procent van de stikstof en 50 procent van de fosfor in het afvalwater uit menselijke urine komt, pleiten de wetenschappers ervoor om urine apart op te vangen. De stoffen zouden dan rechtstreeks uit de urine gehaald kunnen worden. Dat is goedkoper en ook minder belastend voor het milieu.   

Meest gelezen