Vlaamse werkloosheid op laagste punt in 20 jaar: "Vooral verbetering tussen 55 en 60 jaar"

Op dit moment is 5,9 procent van de Vlamingen werkloos, maar wel op zoek naar werk. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Daarmee zakt de Vlaamse werkloosheidsgraad in januari met 4,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bij de groep tussen 55 en 60 jaar is de werkloosheid zelfs met een vijfde gedaald. Bij de 60-plussers komen er dan weer veel werklozen bij. 

In januari 2020 waren er in Vlaanderen 184.003 werklozen die wel op zoek waren naar werk. Een jaar geleden waren er nog 192.445 zulke "niet-werkende werkzoekenden" in Vlaanderen. Daarmee staat de Vlaamse werkloosheid op het laagste punt in 20 jaar. 

In die cijfers worden zogenoemde inactieven (mensen die niet werken en ook geen werk zoeken) niet meegerekend. De goede cijfers zijn een opsteker voor de Vlaamse regering, die deze regeerperiode 120.000 extra mensen aan het werk wil krijgen. 

Binnen de groep werklozen zijn er categorieën die het beter doen, en andere die het minder doen. Zo is de werkloosheid bij de groep tussen de 55 en de 60 jaar met meer dan 18 procent gedaald tegenover januari vorig jaar. Bij de 60-plussers zijn er dan weer meer dan 20 procent werklozen bij gekomen. 

Minister Crevits is ook tevreden met de daling van de werkloosheid bij mensen die iets langer geen werk hebben. "Het aantal mensen dat 1 tot 2 jaar werkzoekend is, daalt sterk", zegt Crevits, maar de minister ziet ook dat er nog verbetering nodig is bij mensen die al veel langer op zoek zijn naar werk.

De groep die langer dan 10 jaar werkloos is, groeit namelijk met bijna tien procent aan tegenover vorig jaar. Ook bij mensen met een migratieachtergrond is er geen daling in de werkloosheid in vergelijking met vorig jaar. 

Meest gelezen