Vragen bij Vlaamse app en website over gezonde voeding: “550.000 euro? Te zot voor woorden”

“Zeker gezond”, een app en website met gezonde recepten die de Vlaamse overheid vorige week lanceerde, hebben samen 550.000 euro gekost. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) geantwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD). Die noemt deze uitgave “te zot voor woorden” en pleit voor een debat over de kerntaken van de Vlaamse overheid. “Uit onderzoek en een bevraging is gebleken dat de Vlaming behoefte heeft aan goede informatie over gezond en betaalbaar eten”, verantwoordt de minister de uitgaven.

Roerend in kookpotten lanceerde minister Wouter Beke vorige week een app en website met informatie over gezonde voeding. Met “Zeker gezond” wil de Vlaamse overheid iedereen betrouwbare informatie over voeding geven. 

De app is in een week tijd ruim 37.000 keer gedownload. Dat zegt minister Beke in een antwoord op een vraag van Open VLD’er Maurits Vande Reyde in de commissie Volksgezondheid in het Vlaams Parlement. De app kreeg van gebruikers een gemiddelde score van 4,4 op 5. Volgens Beke tonen deze cijfers aan dat de app inspeelt op een grote behoefte.

550.000 euro

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde stelt zich daar vragen bij. Hij vraagt zich af of het aanbieden van de app en website wel tot de kerntaken van de Vlaamse overheid behoort en wilde graag weten wat het heeft gekost. “Er zijn verschillende budgetten uitgetrokken voor het project “Zeker gezond””, antwoordt minister Beke. “Het gros van de middelen is ingezet voor de app en het webplatform. In totaal gaat het om 550.000 euro.” 

De minister verantwoordt deze uitgave doordat uit een enquête bij zo’n 500 Vlamingen is gebleken dat de nieuwe voedingsrichtlijnen die het Vlaams Instituut Gezond Leven drie jaar geleden lanceerde te theoretisch waren. De Vlaming heeft nood aan advies en ondersteuning om de richtlijnen van de zogenoemde omgekeerde voedingsdriehoek in de praktijk te brengen, zegt Beke.

Recepten

Uit de enquête bleek dat de Vlaming vooral nood had aan gezonde recepten, aangeboden via verschillende kanalen, zoals een website of een app. “Aan recepten is er op zich geen gebrek”, voegt minister Beke eraan toe. “Maar een betrouwbare, onafhankelijke bron van recepten in de vorm van een app  en een webplatform ontbraken tot nu toe.” Verschillende Vlaamse organisaties bezorgden een selectie van hun gezonde recepten, legt de minister uit. En die werden verzameld in de nieuwe app van de Vlaamse overheid.

De minister is het er wel mee eens dat de overheid zich niet op alle terreinen van het maatschappelijke leven moet begeven. “Maar als het gaat over gezondheid, gezonde voeding en preventie denk  ik dat dit (de app en het webplatform, red.) wel degelijk zijn plaats heeft.

Vermijden

Vlaams Parlementslid Vande Reyde vindt dat de overheid een rol kan spelen om goede informatie te geven, aan wetenschappelijk onderzoek te doen en ervoor kan zorgen dat doelgroepen die minder toegang hebben tot gezond eten dat toch krijgen door bijvoorbeeld gezonde voeding te voorzien op scholen.

“Daarin kan de overheid een rol spelen, maar meer dan een half miljoen uitgeven aan zaken waar al perfecte private initiatieven voor bestaan, dat moeten we vanuit de overheid vermijden”, besluit de liberaal.

Hij werd hierin gevolgd door de commissieleden Ann De Martelaer van Groen en Koen Daniëls van de N-VA. Beiden vonden dat de overheid grotere noden te lenigen heeft.

Meest gelezen