Bron: "Pano"

Huis voor slachtoffers tienerpooiers Ne(s)t onder vuur: minister stuurt inspectie, giften Warmste Week herbekeken

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zal de inspectie laten onderzoeken of er iets foutloopt bij vzw Ne(s)t, een Gents opvanghuis voor slachtoffers van tienerpooiers.  Er duiken verhalen op van financiële onregelmatigheden, maar ook van pooiers, prostitutie en drugs in het huis. De Koning Boudewijnstichting laat intussen ook weten dat actievoerders die voor de Warmste Week aan de vzw wilden storten, hun gift nog kunnen aanpassen. Vzw Ne(s)t noemt de verhalen een "beschadigingsoperatie".

Pooiers die binnenraken in het opvanghuis. Meisjes die zich in het huis zelf nog prostitueren. Veelvuldig gebruik van drugs, soms zelfs harddrugs. En niemand weet waar het geld van de subsidies en giften precies naartoe gaat. Dat is in een notendop wat in een artikel van HUMO wordt geschreven over het Gents opvanghuis vzw Ne(st). Daarin vertellen verschillende slachtoffers van tienerpooiers die er ooit verbleven hun verhaal, alsook ex-bestuursleden. 

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stuurt er nu de zorginspectie op af. Dat zei hij in de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement. De zorginspectie moet de situatie grondig bestuderen. De minister wil de verdere subsidiëring laten afhangen van het verslag. De vzw kreeg vorig jaar namelijk 208.000 euro aan projectsubsidies van minister Beke. Daarnaast ontving ze overigens nog eens 30.000 euro van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). 

Lees verder onder de foto:

Slachtoffers van tienerpooiers met initiatiefneemster Saskia Van Nieuwenhove in vzw Ne(s)t (bron: "Pano")

Het parket bracht ons op de hoogte van een aantal incidenten die zijn vastgesteld in juli 2019

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V)

Eind vorig jaar werden al maatregelen genomen nadat het Vlaams Agentschap Opgroeien verschillende signalen had gekregen dat de werking niet helemaal goed verliep. "Dat ging over verschillende zaken: het waarborgen van de veiligheid van de jongeren, mogelijk middelengebruik, pedagogische begrenzing, ...", zegt minister Beke. Daarnaast kwam er ook een melding van het parket van Gent. "Het parket bracht ons op de hoogte van een aantal incidenten die zijn vastgesteld in juli 2019", zegt de minister. "We zijn niet op de hoogte van de stand van zaken van een lopend gerechtelijk onderzoek tegen de vzw", vult hij aan. Het parket van Gent wil "bevestigen noch ontkennen" of er een onderzoek loopt.

De problematiek over de nabijheid van mogelijke tienerpooiers is eerder ad hoc aangepakt

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V)

Daarop zijn verschillende afspraken gemaakt met de vzw. "Onder meer het uitwerken van een pedagogisch profiel, het opstellen van grenzen om de veiligheid in het huis te optimaliseren en het creëren van procedures om te handelen wanneer deze in gevaar komen, het inzetten op een kwaliteitsvol personeelsbeleid en het versterken van de Raad van Bestuur", aldus de minister. Maar ook de aanwezigheid van tienerpooiers is een probleem, erkent de minister. "Gelet op de signalen die ons bereikten over de nabijheid van mogelijke tienerpooiers in de nabije omgeving van vzw Ne(s)t, werd dit item grondig besproken. De problematiek werd eerder ad hoc aangepakt. De uitwerking van procedures om hier preventief mee om te gaan, samenwerkingsafspraken te maken met partners zoals politie en parket en in draaiboeken op te nemen hoe te handelen wanneer dergelijke situaties zich voordoen, werd dan ook opgenomen als actiepunt." Deze maand nog verwacht hij een rapport over de resultaten.

Daarnaast moet de vereniging tegen april ook een financieel verslag bezorgen, want de minister heeft geen zicht op de concrete uitgaven. "We willen onder meer een overzicht van de kosten en de opbrengsten van het project en een genummerde lijst van de bewijsstukken met telkens de vermelding van het bedrag", aldus Beke.

Giften Warmste Week in vraag

Naar aanleiding van de commotie worden nu ook de giften aan de vzw in vraag gesteld die verzameld werden in het kader van de Warmste Week van VRT. De Koning Boudewijnstichting, die zich ontfermt over de uitbetaling van de giften, heeft alle actievoerders laten weten dat ze hun gift kunnen herbekijken als ze dat willen. Het geld was tot nu nog niet overgemaakt, omdat er een administratief probleem was. In een mail aan de actievoerders staat te lezen: "Naar aanleiding van de recente media-aandacht rond de werking van vzw Ne(s)t en in afwachting van meer duidelijkheid omtrent de aantijgingen, willen wij u de mogelijkheid geven om een ander goed doel te kiezen voor uw opbrengst. Het staat u natuurlijk vrij om al dan niet van deze mogelijkheid gebruik te maken." De Koning Boudewijnstichting benadrukt nog dat ze geen stelling wil innemen in het dossier.

Lees verder onder de foto:

Saskia Van Nieuwenhove, initiatiefneemster van vzw Ne(s)t in haar opvanghuis (bron: "Pano")

Vzw Ne(s)t spreekt van beschadigingsoperatie

De vzw Ne(s)t laat intussen weten "zwaar gekwetst" te zijn door de verhalen die nu opduiken. Het gaat om onwaarheden en verhalen die uit de context zijn gerukt, klinkt het. "Uiteraard zullen wij met vzw Ne(s)t in detail op de beschuldigingen reageren en deze met de nodige bewijsstukken weerleggen en dit bij de betrokken en verantwoordelijke instanties. Dit alles gestaafd en gedocumenteerd, in tegenstelling tot hoe het artikel in HUMO werd opgebouwd", meldt de vzw.

De vzw spreekt van een "beschadigingsoperatie" van enkele personen die zelf bevoegd waren voor de financiën en de werking van de vzw. De vzw Ne(s)t en Van Nieuwenhove zeggen dat ze de komende dagen met een uitgebreide reactie zullen komen. Ze geven voorlopig geen verdere uitleg in de pers "uit respect voor de privacy en de psychologische schade die dit kan aanrichten bij de bewoners van het opvanghuis", aldus de vzw.

Bekijk hier het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen