BELGA

Twee jaar strijd tegen drugs(geweld): "Tijd om van Antwerpen een nationale prioriteit te maken"

De drugshandel in en rond Antwerpen is een probleem dat heel België treft. En dus moet een volgende federale regering meer werk maken van een goede aanpak. Dat concludeert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) uit een eerste evaluatie van het zogenaamde Stroomplan.

Het Stroomplan werd 2 jaar geleden ingevoerd, als antwoord op de drugshandel in en rond de haven van Antwerpen, en het geweld dat daaruit voortkwam, zoals de vele schietpartijen en granaataanslagen. Bij het plan waren heel veel partijen betrokken: de stad Antwerpen uiteraard, maar ook het parket, de lokale en federale politie, de douane, de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken, Financiën en Fraudebestrijding, en de haven van Antwerpen.

Nu heeft de universiteit van Gent (UGent) die aanpak geëvalueerd. De wetenschappers hebben, voor alle duidelijkheid, niet onderzocht of het Stroomplan de drugshandel of het geweld heeft kunnen afremmen. Ze zijn wel nagegaan hoe alle betrokken diensten te werk gaan, hoe er wordt samengewerkt, en wat er nog beter kan.

Conclusie 1: er zijn te weinig mensen

Een klassieke klacht, die in de evaluatie een paar keer terugkeert. Zeker bij de federale gerechtelijke politie (FGP) van de provincie Antwerpen is er sprake van een personeelstekort. En dat laat zich voelen in de strijd tegen drugs: zo is er een team opgericht dat informatie moet verzamelen over de verschillende drugsbendes. Erg nuttig werk, maar de politiemensen voor dat team zijn wel weggehaald uit andere onderzoeksteams. "Er is nu meer informatie beschikbaar, maar er zijn minder speurders die vervolgens met die informatie aan de slag kunnen", staat te lezen in het rapport. Een zelfde probleem is er bij het zogenaamde "pluk-team", dat zoveel mogelijk buit van de drugsbendes te pakken moet krijgen, om hen in hun portefeuille te treffen. Een goed idee, maar in de praktijk lukt het vaak niet, door te weinig mensen bij het parket, en bij de lokale en federale politie.

Conclusie 2: samenwerken blijft moeilijk

Zoals gezegd, werken er veel diensten samen in het Stroomplan. Of beter: er werken veel diensten mee aan het Stroomplan, want de samenwerking kan vaak nog beter. De onderzoekers van de UGent benadrukken dat het erg belangrijk is om op alle mogelijke manieren de drugsbendes aan te pakken: preventie, bestuurlijke acties (verdachte winkels sluiten bijvoorbeeld), gerechtelijke acties, nazorg. De diensten die daaraan moeten meewerken, hebben soms een andere visie. Bovendien zijn er soms juridische redenen waarom ze geen informatie met elkaar mogen uitwisselen (beroepsgeheim, privacy). Die hindernissen moeten zoveel mogelijk weggewerkt worden.

Conclusie 3: dit is groter dan Antwerpen alleen

Het Stroomplan beperkt zich niet tot de stad Antwerpen.  Het gaat ook over de haven (die deels in Oost-Vlaanderen ligt), maar ook over de ruimere regio, en over het buitenland zoals Nederland en Zuid-Amerika. De onderzoekers vragen zich af of de tijd niet is gekomen om een niveau hoger te schakelen, en bijvoorbeeld het federaal parket aan te spreken. Er zou ook kunnen worden nagedacht over de oprichting van een Veiligheidsraad Haven, denken de wetenschappers. Ze maken de vergelijking met de Nationale Veiligheidsraad, waarin de premier, de vicepremiers en de ministers van Justitie, Binnen- en Buitenlandse Zaken en Defensie zitten. Er zouden ook op nationaal niveau permanente structuren kunnen worden opgericht, om beter informatie uit te wisselen en sneller beslissingen te kunnen nemen. Op die manier zou de Antwerpse drugsproblematiek als nationale prioriteit kunnen worden aangepakt, zoals eerder met terrorisme en extremisme gebeurde. Want ook de drugsproblematiek kan onze maatschappij ontwrichten, menen de onderzoekers van de UGent.

De volgende federale regering zou er goed aan doen om deze aanbevelingen uit te voeren

Bart De Wever, burgemeester Antwerpen

Antwerps burgemeester De Wever (N-VA), die de studie bestelde, is tevreden, ondanks de vele verbeterpunten: "Het is niet gemakkelijk om als eerste de drugsproblematiek te bestrijden met een nieuwe aanpak. Dit is pionierswerk. We wisten dat dit een doorgedreven engagement voor de lange termijn inhield, en dat het probleem wellicht ook erger ging worden voor het beter zou gaan." De Wever leest in de evaluatie dan ook een aanbeveling voor een nieuwe federale regering: "De volgende federale regering moet doorzettingsvermogen aan de dag leggen om de drugsproblematiek en de daaraan verwante criminele activiteiten te bestrijden. Ze zou er daarom goed aan doen de aanbevelingen op te volgen, meer mensen en middelen ter beschikking te stellen, en meer juridische en organisatorische slagkracht te creëren."

Meest gelezen