Leuven

Leuven maakt mondzorg toegankelijker voor mensen in armoede met project "Start smiling"

De stad Leuven krijgt van de Vlaamse overheid een subsidie van 100.000 euro voor het project "Start smiling". Dat is een project om mondzorg toegankelijker te maken voor mensen die in armoede leven. 

Aan de gezondheid van iemands gebit kan je veel aflezen. Mensen in armoede gaan minder vaak naar de tandarts en hebben meer tandproblemen. Ook hun kinderen hebben vaker tandproblemen dan kinderen die niet in armoede leven. Nochtans zijn tandartsafspraken voor kinderen en jongeren onder 18 jaar gratis, zegt Bieke Verlinden van Zorg en Welzijn. 

Voor mensen in armoede zijn er veel drempels om naar de tandarts te gaan. Niet enkel het financiële plaatje, maar ook de angst voor de behandeling. 

Bieke Verlinden

"Mensen in armoede weten vaak niet dat hun kinderen jonger dan 18, gratis of toch volledig terugbetaald, naar de tandarts mogen. Als ze het wel weten, is het toch nog altijd een hele kost die ze eerst moeten betalen vooraleer ze het bedrag terugkrijgen van de mutualiteit. Ze zijn ook bang voor de behandeling. Vaak zie je dat zij meerdere tandproblemen tegelijk hebben. En als hun kinderen naar de tandarts gaan, zal de tandarts de ouders waarschijnlijk ook willen behandelen. Dan loopt het kostenplaatje op. En dus gaan veel mensen gewoon niet naar de tandarts." 

Toegankelijkheid vergroten

"Met het project "Start smiling" willen we mondzorg toegankelijker maken voor mensen die het niet kunnen betalen. Concreet gaan we beginnen met gratis gebitscreenings. Na zo'n screening met een vrijwillige mondzorgcoach kan die de persoon opvolgen die tandzorg nodig heeft. We willen ook graag met Leuvense tandartsen samenwerken. Nu zitten er nog geen tandartsen in de wijkgezondheidscentra, daar willen we verandering in brengen. Uiteraard zal er een nauwe samenwerking zijn met de Leuvense buurtwerkers, zij staan dicht bij mensen die in armoede leven. Op basisscholen gaan we allerlei activiteiten rond mondzorg organiseren, samen met KU Leuven en UCLL."

Meest gelezen