imago stock&people

Gezinsbond en vakbonden vinden 3 dagen rouwverlof te weinig: "Uitbreiding naar 10 dagen is geen luxe"

De Gezinsbond, Ligue des Familles en drie vakbonden vragen om een verlenging van het rouwverlof bij het overlijden van een kind of partner. Nu hebben mensen die hun kind of partner verliezen recht op drie dagen rouwverlof, op te nemen tussen de datum van overlijden en de dag van de begrafenis. Maar dat is veel te weinig vinden de organisaties.

Twee organisaties: de Gezinsbond en Ligue des Familles en de drie vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB) pleiten voor een verlenging van het betaald rouwverlof. Nu heb je recht op drie dagen. De organisaties willen daar tien dagen van maken, als je een gezinslid verliest. Daarmee bedoelen ze: iemand die bij jou woont. Dat kan een kind of partner zijn, maar ook bijvoorbeeld je moeder.  

"Drie dagen rouwverlof is voor veel nabestaanden zelfs te weinig om de praktische en administratieve zaken te regelen. In de huidige praktijk zijn ze voor extra dagen afhankelijk van het ziektebriefje of van de welwillendheid van hun werkgever", zegt Tanja Nuelant van de Gezinsbond. "De Gezinsbond pleit ook dat de bijkomende dagen kunnen opgenomen worden tot drie jaar na het overlijden". 

De gezinsbond wijst er trouwens op dat iemand die een dicht familielid verliest nu in de praktijk vaak tot 35 dagen afwezig is, dat wordt nu vaak opgenomen in de vorm van ziekteverlof. 

Het debat over de exacte duur van het rouwverlof moet nog worden gevoerd. De Vlaamse en Franstalige Gezinsbond en de drie grote vakbonden zeggen dat ze ter beschikking staan van de parlementsleden "om te werken aan de concrete modaliteiten van het verlof zodat het dossier snel afgerond kan worden."

Fel debat in Frankrijk

In Frankrijk woedde onlangs een fel debat over het rouwverlof na het overlijden van een kind, nadat de meerderheid het advies van de regering volgde en een wetsvoorstel verwierp om het rouwverlof van vijf naar twaalf dagen uit te breiden. Die beslissing ontlokte een polemiek, die de Franse president Emmanuel Macron er toe bracht om aan de regering te vragen "bewijs van menselijkheid aan de dag te leggen". De Franse regering heeft sindsdien het boetekleed aangetrokken en probeert de zaak recht te zetten.

Rouwen is maatwerk

"Van drie naar tien dagen rouwverlof maakt zeker een verschil. Het is een symbolisch signaal naar de maatschappij dat rouwen ernstig genomen moet worden", zegt rouwtherapeut Johan Maes in "De Wereld Vandaag" op Radio 1.

"Mensen die langere tijd nodig hebben gaan nu naar de dokter om een ziektebriefje, omdat het het enige alternatief is en er geen andere wettelijke mogelijkheden zijn".

Artsen en psychiaters hebben weing kennis op het vlak van rouw.

"Rouwen is maatwerk en is voor iedereen anders. Het probleem is dat artsen en psychiaters zeer weinig kennis hebben op het vlak van rouw, terwijl rouw dagelijks in hun praktijk voorkomt".

"Voor de werknemer is het belangrijk dat er contact is met iemand uit het bedrijf. Dat er interesse en aandacht is. En je kan aangeven wat je nodig hebt", besluit Maes.

Meest gelezen