STG / Reporters

119 huisartsen te kort in Rand rond Brussel

De Rand rond Brussel heeft 119 huisartsen te kort. Volgens de Vlaamse minimumnorm moeten er negen artsen per 10.000 inwoners zijn en dat is daar niet het geval. In Drogenbos is er zelfs geen enkele Nederlandstalige huisarts meer. Enkel Linkebeek haalt de norm wel. Huisartsen die zich toch vestigen in de Rand krijgen een aanmoedigingspremie van 20.000 euro.

In de gemeenten van de Rand rond Brussel werken op dit moment slechts 255 huisartsen. Dat zijn er volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid 119 te weinig. Studenten kiezen vaker voor een specialisatie. Na hun studies beginnen ze dikwijls te werken in het gebied rond Leuven. De Rand rond Brussel ligt wat verder en ook de tweetaligheid van het gebied speelt waarschijnlijk een rol. Ook de vergrijzing zorgt voor problemen. “In Vilvoorde zal de komende vijf jaar ongeveer een kwart van de huisartsen op pensioen gaan”, zegt huisarts Luc De Munck. 

Toenemende werkdruk

De werkdruk verhoogt en sommige artsen beslissen zelfs om geen nieuwe patiënten meer aan te nemen. “Jammer genoeg vallen er ook huisartsen weg wegens een burn-out”, zegt coördinator van de Artsenkring Zennevallei Liesbeth Devreker. “Op een bepaald moment in mijn carrière had ik het zo druk dat ik eigenlijk geen tijd meer had om goed te luisteren naar de patiënten. Sommigen van hen hebben me dat verweten of kozen zelfs voor een andere arts”, zegt De Munck.

Verandering

Artsen die zich toch vestigen in gemeenten met een tekort, krijgen een aanmoedigingspremie van 20.000 euro. Liesbeth Devreker merkt dat er stilaan een verandering komt: “Meer en meer studenten beginnen de tweetaligheid van het gebied als een verrijking te zien.” Volgens Luc De Munck is het een kwestie van de gemeente aantrekkelijk te maken door middel van duo- of groepspraktijken en een goede wachtregeling. 

Meest gelezen