Aantal abortussen daalt: moet de termijn voor abortus dan nog uitgebreid worden?

Het aantal abortussen is tussen 2012 en 2017 met 10 procent gedaald. Dat blijkt uit het verslag van de Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking. En dat zien zowel voor- als tegenstanders van de uitbreiding van de abortustermijn als een bevestiging. 

Het verslag van de abortuscommissie bevestigt volgens voorstanders dat de wettelijke termijn waarbinnen een abortus moet kunnen, verlengd moet worden tot 18 weken. Dat zegt Kamerlid Katja Gabriëls van Open VLD. 

Zij diende een wetsvoorstel in om de wettelijke termijn op te trekken van 12 naar 18 weken.  Nu trekken elk jaar 472 vrouwen die hun zwangerschap willen beëindigen naar Nederland, waar abortus mogelijk is tot de 24ste week van de zwangerschap. In 2016 waren dat er nog 527.

In de Kamer ligt dus een wetsvoorstel van de paarsgroene partijen, aangevuld met PVDA en DéFI op tafel voor een versoepeling van de abortuswet. Dat voorstel haalt abortus uit de strafwet, verlengt de periode waarbinnen een zwangerschapsafbreking mogelijk is van 12 naar 18 weken en beperkt de bedenktijd van 6 dagen in tot 48 uur.

De Raad van State buigt zich nog over die versoepeling. Dat advies zou dinsdag op tafel liggen in de commissie Justitie, waar het verslag van de Evaluatiecommissie wordt besproken.

"Help vrouwen in eigen land"

Voor Katja Gabriëls toont het rapport dat vrouwen bewust omgaan met abortus. Ze vindt het rapport nuttig om het debat te objectiveren. "We dienden dit voorstel niet in om meer abortussen te hebben. Er gaan al 500 vrouwen per jaar naar Nederland. Wij willen er voor zorgen dat ze in hun eigen omgeving kunnen worden geholpen", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1.

Beluister hier het gesprek met Gabriëls in "De ochtend" en lees verder onder de audio:

In het kamp van de tegenstanders zit Valerie Van Peel (N-VA) op de tegenovergestelde golflengte. Als het aantal abortussen daalt omdat bepaalde maatregelen werken, is het vreemd te concluderen dat de wettelijke periode moet uitbreiden, vindt ze. "Laat ons kijken wie die vrouwen zijn en wat hun redenen zijn", aldus Van Peel in "De ochtend", die herhaalt dat een zwangerschapsafbreking na 18 weken een veel ingrijpendere ingreep is dan op 12 weken.

Laat ons kijken wie die vrouwen zijn, en waarom ze naar Nederland gaan.

Valerie Van Peel - Kamerlid N-VA

Beluister hier het gesprek met Van Peel in "De ochtend":

Meest gelezen