UNIZO wil personeelsstop bij overheid om begroting bij te sturen: "Federale regering is als orkest op zinkende Titanic"

Ondernemersorganisatie UNIZO wil dat er geen overheidspersoneel wordt aangeworven tot er een nieuwe federale regering is, om het gat in de begroting bij te sturen. "Ja, dat gaat pijn doen", zegt topman Danny Van Assche, "maar ons land lijkt nu wel het orkest op de zinkende Titanic, dat maar blijft doorspelen." De taxshift bijsturen, zoals PS-voorzitter Paul Magnette gisteren voorstelde, ziet Van Assche niet zitten. Dat zou "de economische welvarendheid in gevaar brengen". 

Het gaat niet de goede kant uit met de Belgische begroting, dat zijn de inkomsten en uitgaven van de overheid. Volgens cijfers van de Franstalige socialisten van de PS, die van het Planbureau zouden komen, loopt dat tekort op tot ruim 2,4 procent (12 miljard). Eerder was zo'n gat pas tegen 2024 voorspeld. 

Taxshift

Er worden dan ook verschillende voorstellen gedaan om dat gat bij te sturen. Gisteren vroeg PS-voorzitter Paul Magnette nog een doorlichting van de taxshift (de verlaging van de belastingen voor werknemers en de loonlasten voor de bedrijven door de regering-Michel). Die heeft volgens de PS te veel inkomsten uit de overheidskas weggehaald, waardoor de begroting nu ontspoort. 

De taxshift is slecht berekend in de zin dat er minder return on investment is geweest dan op voorhand was gedacht

Danny Van Assche, UNIZO

Logischerwijs is ondernemersorganisatie UNIZO het daarmee oneens. "De taxshift is slecht berekend in de zin dat er minder return on investment is geweest dan op voorhand was gedacht", geeft gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche toe. Maar het blijft wel een "noodzakelijke maatregel", zegt hij, want "op dit moment zijn onze vennootschapsbelasting en lasten op arbeid nog steeds bij de top 5 van Europa."  

Personeelsstop

Van Assche doet een ander voorstel: een aanwervingsstop bij de overheid, om nieuwe uitgaven te beperken. "Dan moet je bij de overheid verschuiven", zegt de gedelegeerd bestuurder, "van minder cruciale diensten naar cruciale diensten." Ook andere uitgaven wil Van Assche op een "waakvlam". Dat premier Sophie Wilmès (MR) nu naar Congo gaat, noemt hij weinig "nederig". 

Anderzijds ziet de topman ook enkele mogelijkheden voor meer inkomsten, zoals een taks op digitale bedrijven en een belasting op brandstoffen in de scheep- en luchtvaart. Zo'n beslissingen worden meestal op het Europese niveau genomen. 

Meest gelezen