AFP or licensors

Expertencommissie wil fiscaal gunstregime voor sportclubs behouden, in ruil voor aantal heffingen en meer transparantie

In de topsport zouden er heffingen moeten komen op onder meer transfertvergoedingen, weddenschappen en hoge lonen. In ruil zouden de belastingvoordelen en lage sociale lasten in de sportsector blijven bestaan. Dat staat in een rapport van een expertencommissie die in opdracht van de Belgische profvoetbalclubs moest nagaan hoe de topsport fiscaal transparanter en eerlijker kan worden. Het fiscale gunstregime van het profvoetbal ligt al een tijd onder vuur na de verschillende fraudezaken. 

Net als in veel andere landen geldt in België een speciaal fiscaal regime voor de sportsector. Zo zijn sportclubs voor 80 procent vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing. En sporters en hun clubs betalen ook erg weinig RSZ-bijdragen aan de sociale zekerheid, wat in de praktijk vooral voor de voetbalwereld erg voordelig uitkomt. Op dat gunstregime is al heel wat kritiek gekomen. Eind vorig jaar lanceerden politieke partijen enkele voorstellen. 

Ook de Pro League zelf, de vereniging van de 24 profclubs in België, besefte dat het systeem niet langer verdedigbaar is en schakelde enkele experts (Karl Dhont, Michel Maus, Johan Vande Lanotte en Thomas Van Den Spiegel) in om na te denken over enkele voorstellen. Die expertencommissie heeft nu haar rapport klaar. "We hebben geprobeerd om een zo evenwichtig mogelijk verhaal te schrijven waarbij verschillende belangen met elkaar verenigd worden", zegt professor fiscaal recht Michel Maus.

Opvallend: de experts stellen voor om het fiscale regime op zich te behouden. "Wat zou er gebeuren als het systeem volledig zou worden afgeschaft, wat is dan het gevolg voor de sport? Dat zou een zware impact hebben. Zeker wat het voetbal betreft zou de internationale competitiviteit naar de achtergrond verdwijnen", aldus professor Maus. "Daarom hebben we getracht om een systeem op te zetten waarbij iedereen die van het bestaande systeem profiteert solidariteitsbijdragen vragen om de sociale zekerheid te spijzen."

Heffingen

Concreet stellen de experts onder meer een heffing voor van 4 procent op de transfertvergoedingen. Ook op de vergoedingen voor tussenpersonen -spelersmakelaars, zeg maar - zou een heffing moeten komen. Een sporter met een brutoloon van boven de 200.000 euro zou dan weer een solidariteitsbijdrage van 4 procent moeten betalen. En ook op sportweddenschappen zou een heffing moeten komen.

In totaal zouden die heffingen iets meer dan 25 miljoen moeten opleveren. Een groot deel (zo'n 15 miljoen euro) zou overigens moeten komen van de heffing op weddenschappen. Het totale bedrag is wel nog altijd een stuk minder dan het bedrag dat de staatskas misloopt door het huidige fiscale gunstregime. Daarnaast zouden de professionele sportclubs ook onderworpen moeten worden aan de preventieve antiwitwaswetgeving. Dat zou dubieuze financiële transacties moeten tegengaan.

 Hoewel de vraag voor dit rapport vanuit het Belgische profvoetbal kwam, willen de experts duidelijk ook de andere sporten betrekken. Zo is er in het rapport sprake van "intersportieve solidariteit". De bedrijfsvoorheffing die sportclubs nu wel nog betalen, zou dan worden gestort in een algemeen topsportfonds en dus niet meer naar de staat gaan.

Zal het genoeg zijn?

Of deze voorstellen de maatschappelijke kritiek op het fiscale gunstregime voor het topvoetbal zullen doen verstommen, is maar zeer de vraag. Dat beseft ook professor Maus, die in het verleden zelf ook het systeem heeft bekritiseerd. "Maar we moeten ervoor zorgen dat de economische neveneffecten niet te zwaar zouden doorwegen. Het voetbal zorgt voor heel wat werkgelegenheid en economie."

En er is ook een juridisch argument. "Het systeem zoals het nu bestaat, houdt juridisch steek en kan niet aangevochten worden. Als er een nieuw statuut zou worden ingevoerd dat afwijkt van het normale systeem voor werknemers, dan zal dat moeten aangemeld worden aan Europa en kan iemand ook naar het Grondwettelijk Hof stappen waardoor het hele systeem zou kunnen ondermijnd worden. We hebben geprobeerd om een zekere stabiliteit te krijgen in het systeem", legt Maus uit.

Ten slotte: in het rapport schrijven de experts dat hun voorstellen al volgend seizoen in voege zouden moeten treden. Maar voor heel wat van hun voorstellen is wetgevend werk en dus nog politiek debat nodig. Met de moeizame regeringsvorming lijkt het erop dat die timing eerder wishful thinking is. CD&V vindt de voorstellen van de experts alvast "ruim onvoldoende". Ook de SP.A noemt de voorstellen "niet ernstig" en houdt vast aan de afschaffing van de fiscale voordelen.

Meest gelezen