Laurie Dieffembacq

Brusselse gemeenteraad keurt tracé nieuwe tramlijn naar Neder-Over-Heembeek goed

De gemeenteraad van de stad Brussel heeft het tracé van de nieuwe tramlijn naar deelgemeente Neder-Over-Heembeek goedgekeurd. Het doel is om de nieuwe verbinding tegen 2025 in te huldigen. De Brusselse regering moet het tracé ook nog goedkeuren.

Het nieuwe tramproject voor Neder-Over-Heembeek kwam er na een participatief project waarbij ook de burgers op verschillende tijdstippen werden geconsulteerd over hun wensen en bezorgdheden in verband met de komst van de tram. Een positief gegeven klonk het in de oppositie, al hadden ze toch nog verschillende vragen over de hinder voor de handelaars die in de werf zullen zitten en de mogelijke gevolgen voor het erfgoed en de woningen door de zware werken.

"Er waren veel gelijkaardige vragen van de bewoners, maar de MIVB heeft me gezegd dat er geen enkel vergelijkbaar project is waar de komst van een tram de prijs doet zakken van de woningen en het erfgoed. Integendeel, we zien in andere steden dat de prijzen stijgen", stelt Brussels schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Ecolo-Groen).

Dit is het tracé

De route van de nieuwe tramlijn gaat van het Militair Hospitaal naar het Rogierplein en doet onderweg onder meer de Heembeekstraat, de François Vekemanstraat, de Groene Weg, de Solvaysite en de Tyraslaan aan om zo de dichtbewoonde zones van Neder-Over-Heembeek en de bedrijven goed te bedienen. De Brusselse regering moet het nieuwe tracé ook nog goedkeuren.

Lees verder onder het kaartje:

"De keuze voor het openbaar vervoer is een keuze voor de toekomst. Op deze manier kunnen we de stadsmensen verbinden met grotere sportinfrastructuur  of met een grote werkgever zoals bpost", aldus burgemeester Philippe Close (PS).

"Het opstellen van het lastenboek en het uitvoeren van een mobiliteitsstudie gaan dit jaar van start", meldt de MIVB. "Het indienen van de vergunningsaanvraag wordt verwacht tegen eind 2021. Begin 2023 zouden de werken dan van start gaan." Het inhuldigen van de nieuwe tramlijn zelf wordt voorzien tegen 2025.

Meest gelezen