Copyright Fran Polito 2018

“Geiten en schapen bijeen op de kinderboerderij? Slecht idee”: onderzoekers pleiten voor keurmerk

Onderzoekers van Hogeschool Gent pleiten voor een keurmerk voor kinderboerderijen. In België zijn er momenteel geen regels. Iedereen die dat wil, kan zichzelf die naam geven. Ondanks de goede bedoelingen van de uitbaters, worden nog vaak fouten gemaakt. Zo staan schapen en geiten best van elkaar gescheiden.

Aan de HOGENT doen ze onderzoek naar het stressniveau van schapen en geiten op kinderboerderijen. Zo kunnen ze aanbevelingen geven aan de sector. “Elke 6 tot 8 weken nemen we speeksel- en haarstalen van de dieren”, zegt onderzoekster Bonnie Valgaeren. “We meten het stresshormoon cortisol in hun speeksel en wol. Aan de hand daarvan kunnen we zien of de dieren de laatste weken veel stress hebben ervaren.”

“Geiten dominant, schapen communisten”

Stress kan heel wat oorzaken hebben. “De algemene regel is: hoe meer lawaai, hoe meer stress voor de dieren”, gaat Valgaeren verder. Maar ook een verkeerde combinatie van dieren kan nefast zijn.

Zo horen schapen en geiten niet op dezelfde weide te staan: “Geiten vertonen een heel ander sociaal gedrag dan schapen. Dominantie en rangorde zijn heel belangrijk. Schapen zijn als het ware communisten: iedereen is er evenveel waard in de kudde. We merken dat de dieren meer stress hebben, wanneer schapen en geiten in gemengde weides staan.”

(lees verder onder de foto)

Getty Images

Gebrekkige kennis

De meeste kinderboerderijen weten wel dat brood geven aan de dieren niet mag. “De pens, de eerste maag van geiten en schapen, verdraagt niet veel suikers“, legt Bonnie Valgaeren uit. “Bovendien zien we dat dieren vaak te dik zijn. Dat komt door het teveel aan calorieën dat ze binnen krijgen door het brood.”

Er zijn ook andere werkpunten, waaronder een gebrekkige kennis over gezondheidszorg van de dieren. Zo bleek minder dan de helft  van de kinderboerderijverantwoordelijken te weten dat het zeer giftige buxus en vingerhoedskruid gevaarlijk zijn voor schapen en geiten. Of dat het geven van geitenbrok aan schapen zelfs levensbedreigend kan zijn.

Regelgeving nodig

“In principe kan iedereen die daar zin in heeft, een kinderboerderij beginnen. Er zijn geen duidelijke richtlijnen, ook geen instanties om zich naar te richten om te weten te komen hoe je het moet aanpakken en hoe je de dieren het best behandelt”, stelt Valgaeren vast.

“Daarom komt er best een keurmerk, dat best vanuit de sector wordt opgesteld.” Dat bestaat al in Nederland. Daarin komen richtlijnen aan bod voor hygiëne, veiligheid en dierenwelzijn.

Meest gelezen