foto: Radio 2

Beringen wil minder CO₂ uitstoten met de hulp van de inwoners

Beringen wil 40% minder CO₂-uitstoot tegen 2030. Daarom is er een klimaatactieplan opgesteld met in totaal 112 maatregelen. De stad hoopt dat de inwoners meehelpen aan het plan door zelf ook aanpassingen te doen.

In het klimaatplan staan 112 maatregelen, waaronder het aanplanten van 1.200 nieuwe bomen, het opstellen van een nieuw ruimtelijk structuurplan en een thermografische scan van de gebouwen. Schepen van milieu Tijs Lemmens (Voluit) verwacht veel van de scan: "Als je weet waar het warmteverlies zit, dan kan je maatregelen nemen om dat verlies tegen te gaan." 

Ook de vergroening is voor Beringen echt belangrijk, denkt Lemmens: "We moeten ons aanpassen aan de stijgende temperaturen. Die groene accenten in de stadskernen zijn nodig om aangenaam te kunnen leven." Ook de bedrijventerreinen die verder ontwikkeld worden, moeten voldoende groen hebben.

We hopen dat de burgers en de bedrijven hun steentje bijdragen.

Schepen Tijs Lemmens

Opvallend is dat de stad de hulp inroept van de burgers om te helpen. Door na de thermografische scan zelf aanpassingen te doen in huis, zoals meer gaan isoleren. Maar de inwoners mogen ook mee nadenken over de mobiliteit en het vergroenen. "Wij kunnen wel een aanzet geven, maar het volledige resultaat moet er komen samen met hen", denkt Lemmens. Er komt dan ook een doorgedreven participatietraject samen met inwoners, experts en een studiebureau. 

foto: Radio 2

Meest gelezen