Videospeler inladen...

Ouders van vermoorde Julie Van Espen in brief: "Julie had nog geleefd als gerecht verantwoordelijkheid opgenomen had"

De ouders van de vermoorde Julie Van Espen hebben een brief gestuurd naar de koning en de belangrijkste politici van ons land. Dat schrijft Het Nieuwsblad en ook onze redactie kon die brief inkijken. Ze vragen maatregelen aan de politiek: "Laat haar dood niet tevergeefs geweest zijn." 

"Wij als familie zijn zeer duidelijk: Julie had nog geleefd indien iedereen binnen het gerecht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen." De brief die de ouders van de vermoorde Julie Van Espen schreven aan de voorzitters van de politieke partijen en aan het koningshuis liegt er niet om. Er zijn "grove nalatigheden" gebeurd en dat heeft hun dochter het leven gekost. 

De ouders sommen die "grove nalatigheden" ook op. Zo vinden ze het onbegrijpelijk dat Bakelmans na zijn veroordeling in eerste aanleg niet onmiddellijk aangehouden werd. En snappen ze niet dat de beroepszaak zo lang aansleepte. "De totale behandeltermijn van de zaak in beroep bedroeg bijna 23 maanden, wat extreem lang is", schrijven ze.

Bovendien werd de kamer, waar de zaak behandeld moest worden, gesloten door een tekort aan rechters. "Het is nog veel schrijnender dat er op dat moment, met de hangende dossiers waaronder dit van de moordenaar van Julie, niets gedaan is. Geen herverdeling, geen screening op prioriteiten. 77 dossiers blijven gewoon in de kast zitten."

"Samenvattend kunnen wij als familie alleen maar vaststellen dat er in dit dossier veel grove fouten zijn begaan waarbij bovendien heel wat magistraten nalatig zijn geweest", concluderen ze. 

Samenvattend kunnen wij als familie alleen maar vaststellen dat er in dit dossier veel grove fouten zijn begaan waarbij bovendien heel wat magistraten nalatig zijn geweest

Brief van de ouders van Julie Van Espen

"Om het met een metafoor te zeggen: wat zou de maatschappij ervan denken indien de directeur van de zoo een leeuw los zou laten rondlopen in zijn domein en deze leeuw daarbij een kind zou aanvallen en doden? En wat zouden de burgers dan vinden indien de directeur met volgende uitleg zou komen: "Tja, ik had niet voldoende middelen om deze leeuw in een kooi te zetten, dus zat er niets anders op dan hem in vrijheid te laten lopen, in afwachting van de nodige middelen..."

En nu?

In de brief wordt ook verwezen naar het rapport dat de Hoge Raad voor de Justitie schreef in de nasleep van de zaak. In dat rapport werd er ook geduid op de "onregelmatigheden" in het dossier. 

De ouders vragen nu aan de verschillende politieke partijen om werk te maken van de aanbevelingen die de Hoge Raad voor de Justitie deed. 

Wat vragen ze nu concreet? 

  • De oprichting van een Comité J, een "extern controleorgaan dat toezicht kan houden over de globale werking van magistraten en kan optreden bij duidelijke grove fouten en disfuncties".
  • De digitalisering van justitie, zodat vonnissen, arresten en opsluitingsfiches digitaal zijn en dat er een kruispuntbank komt voor daders.
  • De verplichte opvolging en therapie voor daders van seksueel geweld, ook als ze hun straf uitgezeten hebben. 
  • De inzet op sensibilisering.
  • De uitbreiding van de zorgcentra voor seksueel geweld.
  • Een doorgedreven opleiding over seksueel geweld, voor politie, parket, justitieassistenten...
  • De behandeling van zedenzaken achter gesloten deuren.
  • Voldoende middelen voor justitie.

"De belangrijkste uitdaging die nu overblijft, is te weten wat er nu met alle aanbevelingen gaat gebeuren, wie er actie gaat nemen en wie deze gaat opvolgen", zo wijzen de ouders naar de politiek. 

De brief eindigt met: "Zoals jullie ongetwijfeld in de media hebben gezien en gelezen, is Julie een super enthousiaste en positieve dochter die altijd voor veel verbondenheid heeft gezorgd tussen haar vrienden en vriendinnen. Bovendien heeft ze altijd gezegd dat ze iets voor de maatschappij wilde betekenen. Laat haar dood niet tevergeefs zijn geweest en laat ons nu eens bewijzen dat we over de partijgrenzen heen snelle en adequate maatregelen kunnen nemen opdat ook justitie een efficiënt werkend en vernieuwend ministerie gaat worden."

Herbekijk hier de reportage in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Laat haar dood niet tevergeefs zijn geweest 

Brief van de ouders van Julie Van Espen

Advocaat familie Julie Van Espen: "Aanbevelingen mogen geen dode letter blijven"

De advocaat van de familie van Julie Van Espen, John Maes, heeft ook toegelicht waarom de ouders deze brief nu precies schreven. "Het is hun bedoeling dat dat verslag, en die aanbevelingen geen dode letter blijven. Het is niet de bedoeling dat men een verslag maakt en dat men daarna zou overgaan tot de orde van de dag. Men vraagt aan de politiek om daar werk van te maken."

"Justitie is tekort geschoten, een performante justitie had de dood van Julie kunnen vermijden. En daarom de brief, dat de dood van Julie niet helemaal zinloos geweest zou zijn."

Ze schreven die brief, opdat de dood van Julie niet helemaal zinloos geweest zou zijn

John Maes - advocaat

Hij kijkt ook met een half oog naar de regeringsonderhandelingen: "We zitten in een situatie waar we op een bepaald moment tot een regering moeten komen en tot een beleid, ook voor justitie. Het is belangrijk dat de punten uit het verslag ook aandacht krijgen in het beleid. Ze gaan dat ook niet loslaten, ze gaan dit volgen en opvolgen en willen de politici op hun verantwoordelijkheid wijzen en blijven wijzen."

Lees hier de volledige brief van de ouders.

Herbeluister hier het interview met John Maes in "De ochtend" op Radio 1:

Jonas Roosens

Meest gelezen