Videospeler inladen...

Minister van Justitie Geens na brief van ouders Julie Van Espen: "Werken aan plan om pijnpunten aan te pakken"

"Sinds mei werken we aan een plan om de pijnpunten, die in het rapport van de Hoge Raad voor de Justitie blootgelegd werden, aan te pakken." Zo reageert minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op de open brief die de ouders van Julie Van Espen naar verschillende politici en de koning stuurden. 

In de open brief hameren de ouders van de vermoorde Julie Van Espen erop dat er 9 prioriteiten zijn voor justitie, aanbevelingen die ook de Hoge Raad voor de Justitie deed in zijn rapport eind december. 

En daar wordt aan gewerkt, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een reactie op de open brief. "Dit rapport legde een aantal pijnpunten bloot. Sinds mei werkt het kabinet met collega's en hun medewerkers aan een plan om die pijnpunten aan te pakken. Ook de initiatiefnemers van de mars tegen seksueel geweld werden hierin betrokken. Dit beleidsplan werd vertrouwelijk aan de raadsman van de ouders van Julie overgemaakt en kwam ook bij de regeringsonderhandelingen ter sprake."

Dit beleidsplan werd vertrouwelijk aan de raadsman van de ouders van Julie overgemaakt en kwam ook bij de regeringsonderhandelingen ter sprake

Reactie van minister van Justitie Koen Geens

Zo is er beslist om een interministeriële conferentie vrouwenrechten op te richten. "En het eerste thema dat aan bod zal komen, is seksueel geweld. Het is uiterst belangrijk dat elke verantwoordelijke voor de bestrijding van seksueel geweld, in de keten van preventie over berechting tot nazorg, zich zo loyaal en kwaliteitsvol mogelijk inzet voor een zorgzame en veilige samenleving. Een betere aanpak van seksueel geweld is een werk van ons allemaal."

Geens benadrukt dat hij blijft ijveren voor "een betere justitie" en voor "de strijd tegen het seksueel geweld in het bijzonder". "Geef de mensen binnen justitie de kracht om samen te werken en geef de politiek de mogelijkheid om hiervoor voldoende middelen uit te trekken."

Geef de mensen binnen justitie de kracht om samen te werken en geef de politiek de mogelijkheid om hiervoor voldoende middelen uit te trekken

Reactie van minister van Justitie Koen Geens

Voorzitter van Justitiecommissie Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): "Suggesties waar het parlement mee aan de slag kan"

"Als parlement hebben we allemaal deze brief ontvangen", zegt Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), momenteel de voorzitter van de commissie Justitie. "En dit zijn suggesties waar het parlement mee aan de slag kan."

Ze benadrukt dat er al heel wat werk geleverd is. "Deze legislatuur zijn er al een aantal initiatieven genomen, zoals het toevoegen van het recidivegevaar bij onmiddellijke aanhouding (een van de zaken waar het in het dossier-Julie Van Espen misliep, red.) of zoals het feit dat kindermisbruik onverjaarbaar gemaakt is. Er zijn daarnaast nog een aantal voorstellen hangende, voor een verbetering van de werking van justitie."

Wat met de oprichting van een Comité J?

Een van de vragen van de ouders is de oprichting van een comité J (naar analogie van het comité I - dat toezicht houdt op de Belgische inlichtingendiensten - en P - dat de politiediensten controleert - ), een speciaal orgaan dat de werking van het gerecht kan controleren. Over die oprichting zijn de meningen verdeeld. 

SP.A is voorstander van zo'n extra comité. "De overheid moet de veiligheid van alle burgers garanderen. En nu worden er in sommige processen fouten gemaakt door justitie en is er alleen nadien controle. Dus willen we de oprichting van het comité J, dat tijdens een proces fouten kan onderzoeken en eventueel rechtzetten. Beter voorkomen, dan genezen", klinkt het bij Conner Rousseau, voorzitter van SP.A.

We willen de oprichting van het comité J, dat tijdens een proces fouten kan onderzoeken en eventueel rechtzetten

Conner Rousseau van SP.A

Ook N-VA vindt dat er controle moet zijn, maar de oprichting van een nieuw comité vindt de partij een stap te ver. "Er moet controle zijn. Als er fouten gemaakt worden binnen justitie, of van individuelen, moet er controle zijn en eventueel sancties kunnen volgen. Maar ik ben geen voorstander om nog een bijkomend orgaan te creëren, naast de Hoge Raad voor de Justitie", zegt Van Vaerenbergh.

Er moet controle zijn, maar ik ben er geen voorstander van om nog een bijkomend orgaan te creëren

Kristien Van Vaerenbergh van N-VA

Open VLD stelt zich ook vragen bij de oprichting van zo'n Comité J. Meer bepaald ziet ze problemen bij de zogenoemde scheiding der machten, een van de basisprincipes in een democratie. Dat principe zorgt ervoor dat de rechterlijke macht volledig losstaat van de uitvoerende en wetgevende macht. De oprichting van zo'n comité zou dat volgens Open VLD in gevaar kunnen brengen, aangezien de wetgevende macht op die manier controle zou kunnen uitoefenen over justitie.

Daarnaast heeft de partij eind december een wetsvoorstel ingediend om personen die vrij zijn onder voorwaarden beter op te volgen in afwachting van hun proces. “Daders die voorlopig vrij zijn, moeten vandaag maximaal drie maanden voldoen aan verschillende voorwaarden tot er een definitieve uitspraak volgt. Maar vaak duurt het langer dan drie maanden voor er een uitspraak ten gronde is. Daders worden dan te weinig opgevolgd, waardoor het kan dat ze nieuwe feiten plegen. Dat moeten we vermijden. We willen dat die voorwaarden onbeperkt opgelegd blijven tot er een uitspraak ten gronde is. Zo verliezen politie en justitie potentiële daders niet uit het oog", zegt Katja Gabriëls van Open VLD. 

Herbekijk hieronder de journaalreportage:

Videospeler inladen...

Meest gelezen