Voormalige kindsoldaten in Yambio, Zuid-Soedan, schuiven aan voor hun registratie door Unicef.
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Herintegratie van kindsoldaten in Zuid-Soedan in gevaar door gebrek aan middelen

Unicef heeft dringend extra middelen nodig - 3,9 miljoen euro - om programma's voor voormalige kindsoldaten in Zuid-Soedan voort te kunnen zetten. De voorbije jaren werden al meer dan 3.600 kindsoldaten begeleid bij hun herintegratie in de samenleving. Maar zonder nieuwe middelen dreigt de organisatie van de Verenigde Naties de programma's volgende maand te moeten stopzetten.

Zuid-Soedan verkeert al decennialang in een staat van burgeroorlog. Gewapende groeperingen rekruteren vaak kinderen om te vechten. Sinds 2015 ondersteunt Unicef - het Kinderfonds van de Verenigde Naties - de vrijlating en herintegratie van 3.677 kinderen in hun families en in de samenleving. 

Het herintegratieprogramma is erg succesvol, zegt Yves Willemot van Unicef in Zuid-Soedan: "De overgrote meerderheid van die kinderen zijn een nieuwe toekomst tegemoet gegaan, dankzij het feit dat ze weer hebben kunnen aanknopen bij het onderwijs. We zijn dus bijzonder tevreden over de resultaten, maar zijn tegelijkertijd gefrustreerd dat we niet over de middelen beschikken om het programma voort te zetten."

Het programma in Zuid-Soedan kampt al enkele maanden met financiële moeilijkheden, maar kon dat tot nu toe opvangen met eigen middelen. "Maar nu raakt het geld stilaan opgedroogd", zegt Willemot. "Tenzij we geld vinden, zou het wel eens kunnen dat honderden kinderen die op dit moment klaarstaan om vrijgelaten en gereïntegreerd te worden niet door dat proces zullen kunnen gaan."

Lees verder onder de afbeelding.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Individuele begeleiding

Een kindsoldaat opnieuw integreren in de maatschappij is dan ook redelijk duur, het kost bijna 2.000 euro per kind. Dat komt omdat het zich uitstrekt over drie jaar. "Kinderen uit gewapende groepen vrijlaten, is één zaak, maar het is niet evident om ervoor te zorgen dat zij op ook een effectieve en efficiënte manier in een gezin en gemeenschap worden gereïntegreerd en een nieuw leven kunnen opbouwen zonder het gevaar dat ze opnieuw gerekruteerd worden", zegt Willemot.

Elke vroegere kindsoldaat heeft een individuele sociale werker, die hem door en door kent, en op alle vragen en problemen van het kind kan antwoorden. "Laten we niet vergeten dat sommige van de kinderen soms jaren in gewapende groepen hebben gezeten, vaak zwaar getraumatiseerd zijn, een enorme leerachterstand hebben en met fysieke gezondheidsproblemen kampen. Er is dus heel wat individuele begeleiding nodig, en dat kost geld."

3,9 miljoen euro

Unicef heeft nood aan 3,9 miljoen euro om de begeleiding van kindsoldaten voort te kunnen zetten. De oproep om meer middelen richt zich in de eerste plaats op regeringen, met name op de "Vriendengroep over kinderen in gewapende conflicten", waartoe Canada, de Europese Unie, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten behoren. Die landen nemen het voortouw bij het veiligstellen van een toekomst voor kwetsbare kinderen in Zuid-Soedan. 

"Maar bij uitbreiding richten we ons ook tot de publieke opinie. Donaties die worden overgemaakt aan Unicef in België, kunnen ook zinvol worden gebruikt voor onze programma's in Zuid-Soedan", zegt Yves Willemot.

België is op dit moment voorzitter van de VN-Veiligheidsraad. Eén van de accenten die ons land daar wil leggen, is de bescherming van kinderen in conflictgebieden. Unicef hoopt dat België zijn voortrekkersrol op dat vlak zal blijven spelen.

Meest gelezen