Google Streetview

Eerste 12 van 120 asielzoekers komen binnenkort aan in Beveren

In Beveren krijgt het voormalig belastingsgebouw aan het Stationsplein de laatste aanpassingen om asielzoekers op te vangen. Op 20 februari komen de eerste twaalf mensen aan. In totaal zullen er 120 asielzoekers tijdelijk hun intrek nemen.

Al in de zomervakantie werd beslist het voormalig belastinggebouw in te richten als asielcentrum. Er moesten onder meer douches en slaapkamers komen. Het Rode Kruis informeerde de omwonenden. "Er kwam wel protest, maar door de communicatie is dat wat gemilderd", zegt Ine Tassignon van het Rode Kruis. Er is ook gepraat met het gemeentebestuur, de scholen waar de kinderen uit het centrum les zullen volgen en met de huisartsen die op huisbezoek zullen gaan in het asielcentrum. Op die manier probeert het Rode Kruis de asielzoekers zo goed mogelijk te laten integreren in de gemeente.

We geven omwonenden een blik achter de schermen
Ine Tassignon van het Rode Kruis

De dag vóór de asielzoekers aankomen kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden naar een informatiemoment in het opvangcentrum zelf komen.   Ine Tassignon: “Daar kunnen de mensen zien hoe het leven in zo’n centrum verloopt, en kunnen ze vragen stellen. Vragen die we doorgaans krijgen zijn: Van waar komen de asielzoekers? Hoe vullen ze hun dagen? Is het een gesloten of een open centrum? We geven hen zo volledig mogelijke antwoorden.” In Beveren gaat het - net als in de andere asielcentra van het Rode Kruis - om een open centrum. Dat betekent dat de asielzoekers binnen moeten zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. 

Na het infomoment blijft er een integratiemedewerker beschikbaar voor iedereen die nog bijkomende vragen heeft.

Vooral gezinnen

Van de 120 mensen in het asielcentrum, zal zowat 55 procent uit gezinnen bestaan, 40% zijn alleenstaande mannen, en 5% alleenstaande vrouwen. Elke weekdag zullen 12 mensen aankomen. Tegen 3 maart zal het asielcentrum in Beveren dan volledig bewoond zijn. Het gaat om mensen die net een asielaanvraag hebben ingediend, en doorverwezen zijn door de dienst vreemdelingenzaken. 

kasto80

Meest gelezen