Videospeler inladen...

Handelsakkoord tussen de Europese Unie en Vietnam goedgekeurd

Het Europees Parlement keurt het handelsakkoord tussen de EU en Vietnam goed. Daardoor zal voortaan de handel tussen de EU en Vietnam goedkoper worden. Bijna alle douane­rechten worden afgeschaft. Dat is belangrijk omdat Vietnam een van onze grootste handelspartners in Azië is.

Dankzij de goedkeuring van het Europees Parlement treedt het handelsakkoord in werking zodra de lidstaten volgende week ook groen licht geven. Het Parlement keurde ook de overeenkomst goed om investeringen te beschermen. Daardoor zullen we meer handelen met Vietnam. Europese bedrijven zullen ook meer projecten en investeringen kunnen opstarten.

De Europese Unie exporteert bijvoorbeeld chocolade naar Vietnam. Nu betaalt een producent nog 30 procent aan tarieven. Binnen 7 jaar zal dat naar 0 procent dalen. Daarnaast exporteren we ook veel farmaceutische producten, auto’s en zuivelproducten. 

Uitzonderlijk voor een vrijhandelsakkoord worden niet alleen tarieven afgeschaft maar ook wetgeving over de standaarden waaraan producten moeten voldoen, wordt geharmoniseerd. Op die manier wordt handel niet alleen goedkoper op vlak van douanetarieven maar ook op vlak van productie. 

Wat betekent dit voor mensenrechten in Vietnam?

In het handelsakkoord stemt Vietnam er ook mee in om mensenrechten en arbeidsrechten te respecteren. Het akkoord verbiedt kinderarbeid en maakt het mogelijk om aan te sluiten bij een vakbond. In de praktijk wordt dit nauwelijks gecontroleerd. Zo’n handelsakkoord zorgt voor weinig of geen verbetering.

Als alternatief hebben mensenrechtenorganisaties gevraagd aan het Parlement om de stemming uit te stellen tot er verbetering is in Vietnam. Door de handelsvoordelen afhankelijk te maken van de bescherming van mensenrechten zou Vietnam een grotere drijfveer hebben om daadwerkelijk aanpassingen te doen. Het Parlement heeft echter geen gehoor gegeven aan deze oproep en heeft het handelsakkoord goedgekeurd. De parlementsleden argumenteren dat het handelsakkoord vooruitgang net mogelijk maakt. 

Niet consequent

De Europese Unie is niet consequent in zijn verdediging van mensenrechten. Aan de ene kant keuren ze het handelsakkoord met Vietnam goed, ondanks de protesten van mensenrechtenorganisaties, en aan de andere kant beslissen ze om sancties in te voeren tegen Cambodja. Cambodja geniet van lagere invoertarieven omdat het een ontwikkelingsland is. De Europese Commissie heeft beslist om opnieuw invoertarieven te vragen als reactie op de schendingen van de rechten van de mens.

Respect voor mensenrechten is niet voor discussie vatbaar.

Phil Hogan, Commissaris voor handel

De invoertarieven zullen vooral de export van suiker, kleren en schoenen raken. Als het Europees Parlement of de Europese Raad geen bezwaar hebben, zal deze sanctie ingaan op 12 augustus 2020.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen