Europees Parlement wil illegale handel van huisdieren stoppen, maar is die oproep voldoende? 

Het Europees Parlement wil Europese regels over de registratie van huisdieren om zo de illegale handel van huisdieren tegen te gaan. Het heeft daarover een resolutie goedgekeurd. Die resolutie is echter niet bindend dus het is nog afwachten of de Europese Commissie het voorstel oppikt.

Bijna alle leden van het Europees Parlement hebben gestemd voor de harmonisatie van de systemen om huisdieren te registreren. Concreet willen de parlementsleden dat de verschillende lidstaten de identificatie en registratie van huisdieren op elkaar afstemmen. Op die manier willen ze de illegale handel van huisdieren bestrijden. 

Het vrij verkeer binnen de EU maakt het reizen met huisdieren gemakkelijker. Dierenkwekers in Oost-Europese landen maken daar echter misbruik van. Ze kweken de dieren, vooral honden en katten, zonder rekening te houden met beschermende maatregelen voor dier en mens. Daarna worden de huisdieren te jong geëxporteerd naar andere lidstaten.

“Per maand zouden er in de Europese Unie ongeveer 46.000 honden verhandeld worden. Een groot merendeel daarvan is niet geregistreerd en wordt illegaal verhandeld door georganiseerde criminele netwerken”, zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD). In België krijgen die dieren onterecht een Belgisch paspoort.

Omdat de kwekers liegen over de leeftijd van de dieren, is het onduidelijk of de dieren correct zijn gevaccineerd. Een rabiësvaccin voor honden werkt bijvoorbeeld pas zodra de hond 12 weken oud is. Daarna zou de hond nog 3 weken in quarantaine moeten verblijven. Als zo’n hondje al wordt vervoerd als het 8 tot 10 weken oud is, kan die vaccinatie nog niet werken. Dat is slecht voor zowel de hond als het baasje want rabiës is besmettelijk. 

Een geharmoniseerd Europees systeem van verplichte identificatie en registratie en gekoppelde databanken, moet zorgen voor een betere traceerbaarheid en controle waardoor sneller en preventief ingegrepen kan worden.

Hilde Vautmans (Open VLD, Europees Parlementslid)

Een Pano-reportage legde dit misbruik al bloot in 2017. In 2019 heeft Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister voor Dierenwelzijn, de regels voor kwekers in Vlaanderen verstrengd. Zonder Europese regelgeving heeft onze Vlaamse wetgeving echter geen invloed op de kwekerijen in Oost-Europa. Al proberen we het wel moeilijker te maken om te liegen over de afkomst van de dieren.

Het is gemakkelijk voor de kwekers om nationale en Europese wetgeving te ontwijken omdat er zoveel verschillen zijn tussen de landen. Het is ook moeilijk om de kwekers te straffen omdat de controles de verantwoordelijkheid zijn van het land zelf. Wij kunnen vanuit België geen controle doen in een Oost-Europees land.

Het Europees systeem zou ervoor zorgen dat alle lidstaten huisdieren op dezelfde manier registreren. Die gegevens zouden dan in gekoppelde databanken komen waardoor we in België de afkomst van dieren kunnen controleren. Dat is het voorstel van het Europees Parlement. Voordat vooruitgang mogelijk is, moet er een wetgevingsprocedure doorlopen worden en dat kan een hele poos duren. Het is nu aan de Europese Commissie om verdere actie te ondernemen.

De Commissie reageert

Stella Kyriakides, Commissaris voor Volksgezondheid, reageerde meteen op de vraag van het Europees Parlement. Volgens Kyriakides zijn de nationale overheden verantwoordelijk voor de identificering en registratie van katten en honden. Het is aan de lidstaten om de Europese wetten na te leven. De Commissie lijkt dus niet in te gaan op de vraag van het Parlement.

Het uitwisselen van gegevens in een gekoppelde databank vindt Kyriakides te verregaand. Kyriakides zegt dat er wel nieuwe europese wetgeving komt. Vanaf april 2021, moeten fokkers zich houden aan de dierengezondheidswetgeving. De fokkers en transporteurs moeten zich verplicht registreren. Daarnaast moet er ook meer comfort worden geboden aan de dieren. Het is echter weer aan de landen zelf om te controleren of die wetgeving wordt gerespecteerd. 

Meest gelezen