Pride festival in Hanoi, 2017.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Mensenrechtenorganisatie: "Homoseksualiteit in Vietnam benaderd als een ziekte die moet worden genezen"

In scholen in Vietnam wordt homoseksualiteit benaderd als een ziekte die genezen moet worden. Dat staat in een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch over LGBT-discriminatie in Vietnam. Er is ook niet voldoende seksuele opvoeding en leerlingen krijgen vaak onjuiste informatie over geaardheid en genderidentiteit.  LGBT-jongeren worden ook vaak geconfronteerd met verbaal en fysiek geweld, op school maar ook thuis.

Het rapport van Human Rights Watch is gebaseerd op interviews met LGBT-jongeren, leerkrachten en ander onderwijzend personeel in Vietnam. Op school krijgen leerlingen niet genoeg of onjuiste informatie over seksualiteit en genderidentiteit. Jongeren leren op school dat homoseksualiteit een ziekte is die kan en moet worden behandeld.

LGBT-leerlingen zijn dan ook vaak het slachtoffer van pesterijen en van verbaal of fysiek geweld. Vaak vinden ze geen aanspreekpunt, omdat dat er niet is, of omdat leerkrachten zelf openlijk homofoob zijn. Daardoor stoppen veel leerlingen met school, of hebben ze gedachten over zelfmoord.

Vorig jaar werden in samenwerking met de Verenigde Naties stappen in de goede richting gezet. Er werd een nieuw, vollediger curriculum uitgestippeld voor scholen, maar dat is nog steeds niet ingevoerd. 

Niet enkel discriminatie op school

Ook in andere omgevingen komen homofobie en discriminatie voor: op het werk of in de zorgsector bijvoorbeeld. Zo kunnen transgenders vaak geen informatie krijgen over geslachtsoperaties of hormonenbehandelingen. Ook in de media wordt overwegend negatief gesproken over LGBT-personen, al is daar wel een voorzichtig positieve evolutie te merken, volgens Human Rights Watch.  

Maar LGBT-personen zijn nog steeds erg kwetsbaar, door een gebrek aan juridische bescherming, zegt het rapport. Het homohuwelijk is nog steeds verboden, al is het wel niet strafbaar meer sinds 2013 en hebben homokoppels ook het recht om samen te wonen.

Verder ziet Human Rights Watch over het algemeen ook een versterking van de LGBT-gemeenschap, met steeds meer middenveldorganisaties die zich inzetten tegen discriminatie en LGBT-rechten. Human Rights Watch moedigt die organisaties ook aan om hun werk verder te zetten, en het adviseert de regering van Vietnam om de rechten van LGBT's ook in wetgeving te verankeren.

Meest gelezen