AFP or licensors

Paus Franciscus doet de deur dicht voor getrouwde priesters en vrouwen hoger op de kerkelijke ladder

Paus Franciscus heeft het voorstel verworpen om in het Amazonegebied getrouwde mannen te wijden als priester. Ook vrouwen krijgen van de paus voorlopig geen kans om hoger op te klimmen in de kerkelijke hiërarchie. Enkele Latijns-Amerikaanse bisschoppen hadden dat voorstel ingediend om tegemoet te komen aan het nijpende tekort aan priesters in het gebied, waardoor veel katholieken hun geloof niet ten volle kunnen belijden. Progressieven zijn teleurgesteld in de paus, de conservatieve vleugel van de Katholieke Kerk haalt dan weer opgelucht adem.

De vraag van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen bestond erin om getrouwde diakens tot priester te maken. Diakens zijn geestelijken die onder priesters staan in de kerkelijke hiërarchie: ze mogen preken, doopsels en huwelijken uitvoeren, maar geen misviering leiden.  

Door het tekort aan priesters kunnen veel katholieke gelovigen in afgelegen gebieden van het Amazonewoud soms al jaren niet naar de mis. Om dit probleem te verhelpen, kwam het voorstel om ook diakens, die mogen trouwen, te wijden als priesters. Verder werd ook de vraag gesteld om vrouwen tot diaken te kunnen maken.

Njet van Franciscus

Maar het antwoord van paus Franciscus is nee. Of beter gezegd: in zijn uiteenzetting over de rol van de Katholieke Kerk in het Amazonegebied vermeldde hij zelfs het voorstel niet. Wel ging de paus diep in op de ecologische waarde van het Amazonewoud en de plicht om die natuurlijke rijkdom te beschermen. Ook had Franciscus aandacht voor de vaak precaire situatie van inheemse volkeren daar.

De progressieve vleugel van de Katholieke Kerk had van Franciscus meer verwacht. De conservatieven zijn dan weer tevreden met de beslissing van Franciscus. Zij waren bezorgd dat het benoemen van getrouwde mannen als diaken in een regio met een tekort aan priesters een doos van Pandora zou openen, en ook zou leiden tot het wijden van getrouwden in andere gebieden, zoals Duitsland, dat ook kampt met een tekort.

Daarmee zou het eeuwenoude celibaat voor priesters in het gedrang komen. Dat schrijft voor dat priesters niet mogen trouwen en zo - in principe - dus ook geen kinderen kunnen krijgen. Het celibaat werd ingevoerd in de elfde eeuw, als een maatregel om de eigendommen van de priesters niet naar erfgenamen te laten gaan, maar zodat ze binnen de Kerk zelf zouden blijven.

Al langer onderwerp van discussie

Vorige maand verscheen nog een boek dat mee werd geschreven door de vorige paus, Benedictus XVI, waarin de auteurs een pleidooi hielden voor het behoud van het celibaat. De voormalige paus distantieerde zich later wel weer van het project.

Progressieve stemmen binnen en buiten de Katholieke Kerk opperen al langer dat het celibaat afgeschaft moet worden om de Kerk te moderniseren. Voorlopig gaat paus Franciscus hier dus niet op in. Volgens hem ligt de oplossing voor het tekort bij de Latijns-Amerikaanse bisschoppen zelf: zij moeten jonge priesters meer aanmoedigen om naar het Amazonewoud te trekken, en - hoe kan het ook anders - bidden voor meer kandidaten. 

Meest gelezen