Politiescholen zullen niet-geslaagde kandidaten toch kunnen delibereren

Leerlingen van de politieschool die niet op alle vakken minstens 12 op 20 behalen, zullen voortaan toch agent kunnen worden. Dat schrijft De Standaard. Het is de bedoeling om kandidaten niet langer te straffen voor een klein tekort.

Tot nu toe waren de politiescholen onverbiddelijk: een kandidaat-politieman of -vrouw moest op alle onderdelen van de opleiding minstens 12 op 20 behalen. Een 11 of minder op één onderdeel betekende dat je niet bij de politie kon gaan. Die grens wordt nu wat soepeler: de politieschool, én de top van de politie zullen kandidaten voortaan kunnen delibereren. Dat geldt met terugwerkende kracht voor alle leerlingen tot 1 oktober 2019.

Wordt de lat daarmee lager gelegd voor nieuwe politiemensen? Dat is alvast niet de bedoeling, is te horen bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Volgens hem is het de bedoeling om de lat gelijk te leggen met de hogescholen en universiteiten, waar studenten ook niet afgerekend worden op één uitschuiver. Veel extra nieuwe politiemensen zal dat volgens de woordvoerder van De Crem niet opleveren: "Het gaat om hoogstens 1 procent van de kandidaten."

Vincent Houssin van de liberale politievakbond VSOA heeft daar begrip voor: "Nu halen mensen soms heel goeie punten, behalve op één vak, en dan houdt het voor hen op. Dat is niet meer van deze tijd: we moeten niet heiliger zijn dan de paus, of strenger dan andere scholen. Iemand die één 10 op 20 haalt of een licht tekort, moet gedelibereerd kunnen worden."

Nochtans werd de voorbije jaren gewaarschuwd voor ongeschikte kandidaten die toch zouden worden toegelaten bij de politie. Houssin maakt zich daar weinig zorgen over: "Er is een doorlichting geweest door KPMG, waarna de tests zijn aangepast. En ook in de toekomst blijft integriteit een heel belangrijk deel van de opleiding."

"Het probleem zit niet bij de deliberatie, maar bij de selectie van de kandidaten"

Joery Dehaes van ACV Openbare Diensten - Politie denkt daar toch anders over, vertelde hij in "De ochtend" op Radio 1: "Die deliberatie zal inderdaad het verschil niet maken. Negentig procent van de leerlingen op de politieschool slaagt nu, dus het gaat over een kleine groep die in aanmerking komt voor deliberatie. Maar voor ons zit het probleem bij de selectie van de kandidaten. Voor men aan de opleiding mag beginnen, doorgaat men een hele selectieprocedure. En daar zijn hervormingen doorgevoerd die volgens ons grote risico's inhouden."

In die selectieprocedure is een aantal proeven geschrapt, en er is ook minder controle door psychologen. "Men kiest daar voor digitalisering, waardoor er nog maar één gesprek met een psycholoog overblijft. Op die manier wil men het allemaal sneller laten gaan. Maar daardoor is er minder kwaliteit. De kandidaten moeten op tien competenties getest worden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je een kwartier nodig hebt om één competentie te testen, wat betekent dat je een gesprek van twee en een half uur moet hebben met een kandidaat om hem of haar op tien punten te kunnen beoordelen. Maar dat is veel te lang, dus dat gebeurt niet."

Het ACV is de enige vakbond die een probleem maakt van de selectieprocedure: "Maar ook het Rekenhof en het Comité P zeggen dat men de kandidaten beter moet beoordelen. De risico's worden enorm vergroot. Maar goed, men heeft beslist, en de andere vakbonden zijn inderdaad wel akkoord gegaan." Vallen zulke minder goede kandidaten dan niet af tijdens de opleiding? "Dat zegt men, maar daar is die opleiding niet voor bedoeld. Bovendien zijn er voor sommige niveaus geen stages meer voorzien, zodat die kandidaten meteen na de opleiding aan de slag gaan zonder nieuwe evaluatie."

Herbeluister hieronder het gesprek met Joery Dehaes in "De ochtend".

Meest gelezen