Belevingsambtenaar moet Bocholt meer doen bruisen

Slechts 9 Limburgse gemeenten gaan de komende 5 jaar hun personeelsaantal verminderen. Dat blijkt uit de burgemeestersenquête van Radio 2 Limburg. 12 gemeenten stellen zelfs een uitbreiding in het vooruitzicht, Bocholt gaat op zoek naar een belevingsambtenaar.

 

Slechts 9 Limburgse gemeenten gaan de komende vijf jaar hun personeelsaantal verminderen. Dat blijkt uit de burgemeestersenquête van Radio 2 Limburg. 12 gemeenten stellen zelfs een uitbreiding in het vooruitzicht, Bocholt gaat op zoek naar een belevingsambtenaar.

In de enquête maken 10 burgemeesters duidelijk dat hun gemeente een aantal taken moet afstoten. Omdat het onbetaalbaar wordt of ze het niet meer kunnen rijmen met het bijkomend werk dat Vlaanderen en de provincie naar hen doorschuift. Burgemeester Tom Thijsen (CD&V) van Kortessem is op dat vlak duidelijk. "In de sociale sector hebben we de keuze gemaakt om de poetsdiensten, de gezinszorg en de kindercrèche naar het middenveld over te hevelen en daar hebben we partners gevonden die het willen overnemen. Bij de technische diensten worden al langer werken uitbesteed, en die trend zal zich voortzetten. Het gaat dan bijvoorbeeld over rioleringswerken, maaiwerken, onderhoud van bushokjes, … taken die worden overgenomen door privéfirma’s of sociaal-economische bedrijven. We zien er wel op toe dat ons personeel mee kan overstappen en daar in vergelijkbare omstandigheden kan werken.”

Bruisende belevingsambtenaar

Maar er zijn dus ook gemeentebesturen die mikken op een kleine uitbreiding van hun personeel. Bocholt bijvoorbeeld neemt een jurist in dienst omwille van de alsmaar complexere materies. Maar de gemeente gaat ook op zoek naar een belevingsambtenaar. “Dat moet iemand zijn die voor meer verbinding zorgt en Bocholt bruisend kan houden,” verklaart burgemeester Stijn Van Baelen (Via). “We merken dat bijvoorbeeld middenstandsverenigingen nog wel initiatieven willen nemen zoals kerstmarkten, dorpsfeesten en acties, maar dat de druk op hen alsmaar groter wordt. De belevingsambtenaar kan dan zorgen voor logistieke en financiële ondersteuning, samen met het gemeentebestuur. Zo tellen we ook meer dan 410 buurtverenigingen die buurtfeesten en speelstraten organiseren. De belevingsambtenaar kan hen daarbij niet alleen helpen, maar ook een raad van de buurten organiseren, waar de buurten goede en minder goede zaken kunnen aankaarten.” Het is de bedoeling dat de belevingsambtenaar in Bocholt in de loop van de lente bekend wordt.

Meest gelezen