Radio 2

Halle bouwt twee nieuwe parkings aan de stadsrand

In Halle worden de komende jaren twee nieuwe randparkings gebouwd. Die moeten een antwoord bieden op het gebrek aan parkeerplaatsen in en rond de stad. 

Het stadsbestuur van Halle heeft vandaag bekendgemaakt dat er twee nieuwe randparkings worden gebouwd. De eerste is een ondergrondse parking aan sporthal de Bres, waar nu al een bovengrondse parking ligt. De tweede komt aan de Suikerkaai, waar nu de technische dienst van Halle is gevestigd.  Of ook die ondergronds wordt, is nog niet zeker.

Plaatsgebrek

Je auto parkeren in Halle is de jongste jaren moeilijk geworden. In het centrum is er geen plaats meer voor een nieuwe parking. De bestaande randparkings zijn klein. De grote parkeerplaats vlak bij het station werd recent nog helemaal vernieuwd, maar die staat ook elke dag vol met de auto's van pendelaars. Vanop andere parkeerplaatsen is het al een flinke wandeling naar het centrum van de stad.

Parkeerterrein wordt park

Hoog tijd dus voor een nieuw initiatief. En dat kwam er vandaag. Het bestaande parkeerterrein aan sporthal de Bres gaat volledig ondergronds. Zijn capaciteit zal bestaan ​​uit het huidige aantal parkeerplaatsen met daarbovenop alle plaatsen die nu op het Possozplein nog bestaan. Bovengronds komt er een plein van een park. 

Suikerkaai

De tweede randparking komt op de Suikerkaai, op het terrein waar nu nog de technische dienst van Halle is gevestigd. Die dienst, in Halle bekend als het stadsmagazijn, verhuist op termijn naar een nieuwe plaats. Bodemonderzoek moet nog uitwijzen of er op die plaats ook een ondergrondse parking kan gebouwd worden. Want er zitten veel rotsen in de ondergrond. Als dat niet kan wordt het een bovengrondse parkeergarage.   

Gooikenaar blijft bovengronds

De Gooikenaar, een andere randparking die nu al bestaat, gaat niet ondergronds. Het terrein is relatief klein en de stad vermoedt dat de ondergrond zwaar vervuild is. Een sanering zou veel te duur zijn. Wanneer de nieuwe randparkings klaar zullen zijn, is nog niet duidelijk.  

Meest gelezen